Vragen over Meisjesforum

vrijdag 03 februari 2006 14:19

Vragen van de leden Rouvoet en Slob (ChristenUnie) aan de minister van Justitie over Meisjesforum.
  1. Kent u de website Meisjesforum? 
  2. Hebt u, met ons, de indruk dat deze website feitelijk een online ontmoetingsplek is voor pedofielen (de site spreekt van een ontmoetingsplaats “(andere) vrouwen en mannen die zich voornamelijk aangetrokken voelen tot adolescente of prepuberale meisjes”)?
  3. Deelt u onze opvatting dat een dergelijke online onmoetingsplaats grote risico, met zich brengt, mede gelet op het uitgangspunt dat kinderen tegen een onverhoedse confrontatie met de site behoren te worden beschermd en gelet op het feit dat op de site kennelijk een levendige uitwisseling plaatsvindt van afbeeldingen van kinderen, waarvan geldt dat, gelet op de context, deze afbeeldingen in elk geval de grenzen van de wet opzoeken en waarvan geldt dat deze afbeeldingen mogelijk tegen de wil van betrokkenen wordt verspreid?
  4. Bent u bereid te onderzoeken of zich laakbaar materiaal op de site bevindt, dan wel doorverwezen wordt naar laakbaar materiaal en of men zich schuldig maakt aan strafbare feiten? Wilt u bevorderen, indien daartoe voldoende aanleiding bestaat, dat de site uit de lucht wordt gehaald?
 
André Rouvoet
Arie Slob

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari