Inbreng Samenvoeging van de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk

26-01-2006 11:27 26-01-2006 11:27

Door: Arie Slob
 
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel. Het blijkt dat in afdoende mate rekening is gehouden met de criteria zoals genoemd in het beleidskader «gemeentelijke herindeling». De leden constateren dat het een vrijwillige samenvoeging van de genoemde drie gemeenten betreft en dat in dit wetsvoorstel het advies van de gemeenten, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de Raad van State wordt overgenomen. Zij spreken de wens uit dat de parlementaire behandeling het mogelijk maakt om per 1-1-2007 tot daadwerkelijke fusie over te gaan, omdat het fusieproces in de betreffende gemeenten al zo ver gevorderd is.
 
Deze leden merken op dat het naamgevingsproces van de nieuwe gemeente nog niet is afgerond. Een te grote vertraging in de naamgeving zal echter betekenen dat de nieuwontstane gemeente pas per januari 2008 van een nieuwe naam zal zijn voorzien. Heeft de regering zicht op dit proces en wordt er voldoende ondernomen om te voorkomen dat er een «gemeente zonder naam» ontstaat?
 
Ook de leden van de ChristenUnie-fractie delen de mening van de regering dat de buitengrenzen van de samen te voegen gemeenten ongewijzigd dienen te blijven, zeker nu betrokken gemeenten aangeven dat ongewijzigde grenzen een uitdrukkelijk criterium vormen voor vrijwillige herindeling. Zij achten het in dit verband van belang op te merken dat er niet aan de buitengrenzen van de samen te voegen gemeenten wordt getornd, zoals voorgesteld door de gemeente Zoetermeer.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari