€ 400.000 naar Present voor WMO

07-02-2006 16:48 07-02-2006 16:48

Kamermeerderheid steunt motie Rouvoet voor aanloopsubsidie lokale initiatieven
 
De Tweede Kamer steunde vandaag unaniem een motie van André Rouvoet, waarin hij vraagt om € 400.000 subsidie voor de Stichting Present in Zwolle. Deze stichting mobiliseert vrijwilligersgroepen in kerken en brengt hen in contact met mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. De formule is een groot succes. Rouvoet: “De aanpak van Present is een uitstekende manier om gestalte te geven aan de grondgedachte van de WMO, namelijk het bevorderen van zelfredzaamheid en sociale participatie, met name door inzet van vrijwilligers en mantelzorgers”.  Met de subsidie van vier keer € 100.000 wil de Kamer de stichting in staat stellen om in 100 gemeenten de formule van Present van de grond te krijgen en een lokale stichting in het leven te roepen. Rouvoet: “Het gaat om een bescheiden investering met een groot financieel en maatschappelijk rendement”.
 
De fractievoorzitter van de ChristenUnie geeft toe dat hij gemengde gevoelens had het oorspronkelijke wetsvoorstel voor de WMO: “Er is niks mis mee als het kabinet meer verantwoordelijkheid bij de burgers legt. Dat past ook in de visie van de ChristenUnie. Het is goed als mensen meer omzien naar elkaar. Maar de WMO was aanvankelijk te veel een bezuinigingsoperatie en de zorg voor de zwakkeren is een primaire taak van de overheid. Daarom is het goed dat de Kamer de wet grondig heeft verspijkerd en dat ook verschillende voorstellen van de ChristenUnie zijn aangenomen. Heel in het bijzonder ben ik erg blij met de duidelijke uitspraak van de Kamer over het werk van Stichting Present. Op deze manier kan de overheid de burgers ook in staat stellen om hun eigen verantwoordelijkheid in te vullen”.
 
De gemeente Zwolle heeft in 2003 een subsidie toegekend voor de opstart van de Stichting Present, in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk. Present zoekt niet de concurrentie met andere vrijwilligersorganisaties, maar onderscheidt zich door een vernieuwende aanpak en het aanboren van nieuwe groepen vrijwilligers. Daaraan dankt de stichting ook de subsidie. Veel vrijwilligers van nu steken anders in elkaar. Zij willen beperkte tijd investeren in een concrete klus. Rouvoet: “De formule van Present sluit heel goed aan bij de vrijwilliger van vandaag en daarom verdient het Zwolse initiatief navolging in het hele land”.  Een ander voorstel van de ChristenUnie dat door de Kamer is overgenomen vraagt van de regering om te bevorderen dat gemeenten op lokaal niveau in overleg gaan met de lokale kerken over de invoering van de WMO.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari