Reactie ChristenUnie op inkomensgevolgen nieuwe Zorgverzekeringswet

08-02-2006 18:15 08-02-2006 18:15

Er is veel bezorgdheid over de inkomenseffecten die de nieuwe Zorgverzekeringswet met zich meebrengt. De veranderingen brengen voor sommigen positieve veranderingen met zich mee, maar voor veel mensen geldt echter dat de nieuwe wet een negatief effect op het inkomen heeft.
 
Het valt niet te ontkennen dat door het kabinet verschillende maatregelen in het leven zijn geroepen om de inkomensgevolgen te beperken. Zo zijn enkele sociale premies gedaald (de WW-premie en de AWBZ-premie), de belangrijkste belastingskorting (algemene heffingskorting is verhoogd) en u hoeft minder lokale belasting te betalen omdat de onroerende zaakbelasting zo goed als gehalveerd wordt. Daarnaast komen mensen in aanmerking voor een zorgtoeslag afhankelijk van het inkomen. Alleenstaanden hebben daar recht op tot een inkomen van 25.000 euro op jaarbasis en meerpersoonshuishoudens kunnen daar aanspraak op maken bij een inkomen tot 40.000 euro per jaar.
 
Als blijkt dat de inkomenseffecten een grote en negatieve omvang hebben, zal de ChristenUnie zich inzetten voor verdere compensatie voor die mensen die er fors op achteruitgaan. Vooral de kwetsbare groepen in onze samenleving moeten ontzien worden. Als naar onze mening deze groepen teveel te lijden hebben, zullen we de minister daar dan ook op aanspreken.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari