Vier gemeentelijke beleidsterreinen

09-02-2006 10:48 09-02-2006 10:48

In het februari-nummer van DenkWijzer worden vier beleidsterreinen uitgelicht: politie, brandweer, ruimtelijke ordening en onderwijs

In het februari-nummer van DenkWijzer worden vier beleidsterreinen uitgelicht:

Zeggenschap over de politie
Veiligheid is al vele jaren een belangrijk aandachtsveld in de lokale politiek. Het onderwerp staat in de verkiezingsprogramma’s van veel partijen dan ook hoog op de agenda. Burgemeester Bert Groen analyseert hoe de tendens tot vergroting van de centrale invloed op het veiligheidsvraagstuk uitwerkt op de zeggenschap over de politie op gemeentelijk niveau.

De brandweer als regionale spil?
In onze samenleving nemen de risico´s, maar ook de complexiteit en de kwetsbaarheid in hoge mate toe. Evaluaties van rampen en zware ongevallen tonen steeds weer aan dat de organisaties van de hulpverleningsdiensten, waaronder de brandweer, verbeterd moet worden. Joop Alssema, burgemeester Staphorst en portefeuillehouder brandweer Regio IJssel Vecht zet vraagtekens bij de huidige reorganisatieplannen.

Kansen voor gemeenten?
Hoe ziet onze gemeente er over tien jaar uit? Zijn er voldoende woningen en is er voldoende speelgelegenheid voor onze jeugd? Hoe lopen de verkeersstromen in onze gemeente? Zijn er voldoende fiets- en wandelpaden. Onderwerpen die dicht bij de burgers komen. Het gaat om hun leef- en woonomgeving. Elke gemeente staat volgens raadslid én statenlid Annelies van der Kolk voor de opdracht om samen met burgers, bedrijven en organisaties inkleuring te geven aan de eigen gemeente.

Verheugd met de jeugd?
De laatste jaren is er in ons land meer toenadering tussen de vanouds gescheiden circuits van het jeugdbeleid en het onderwijsbeleid. Dat is volgens auteur Corine Dijkstra een goede ontwikkeling. Belangrijk daarbij is dat aan een geïntegreerde visie op beiden, een positiebepaling voorafgaat: welke rolverdeling willen we in ons land tussen de (lokale) overheid, de scholen en de ouders als het gaat om de jeugd?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari