Maatschappelijke organisaties eisen garanties gentechvrij voedsel en keuzevrijheid van boer en consument

16-06-2005 10:09 16-06-2005 10:09

Een groot aantal maatschappelijke organisaties, verenigd in de Nederlandse Gentech Coalitie, roept de Tweede Kamer op om de beschikbaarheid van voedsel dat geen genetisch gemanipuleerde bestanddelen (GGO’s) bevat, blijvend te garanderen. Tegelijkertijd pleit de Coalitie voor het respecteren en waarborgen van de keuzevrijheid van zowel boeren als consumenten. De petitie is opgesteld door Dick Stellingwerf, oud Tweede-kamerlid van de ChristenUnie, en ondertekent door 14 organisaties.

Veld met graanEen groot aantal maatschappelijke organisaties, verenigd in de Nederlandse Gentech Coalitie, roept de Tweede Kamer op om de beschikbaarheid van voedsel dat geen genetisch gemanipuleerde bestanddelen (GGO’s) bevat, blijvend te garanderen. Tegelijkertijd pleit de Coalitie voor het respecteren en waarborgen van de keuzevrijheid van zowel boeren als consumenten. De petitie is opgesteld door Dick Stellingwerf, voorzitter van het Christelijk Ecologisch Netwerk en oud Tweede-kamerlid van de ChristenUnie, en ondertekent door 14 organisaties.

Deze eisen hebben de organisaties in een petitie vastgelegd die vandaag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het rapport van de Commissie van Dijk. Deze commissie heeft op verzoek van de regering het convenant “Coëxistentie Primaire Sector” opgesteld. Daarin zijn afspraken gemaakt over het naast elkaar werken van boeren die gebruik willen maken van genetisch gemanipuleerde gewassen en boeren die dat niet willen.

De verzamelde organisaties hebben zware kritiek op de gemaakte afspraken. Men vindt de afspraken vrijblijvend en onvolledig. Onaanvaardbare vervuiling door genetisch veranderde bestanddelen naar gewassen van boeren die GGO-vrij willen blijven en naar wilde planten kan absoluut niet worden uitgesloten. Daarnaast gelden de gemaakte afspraken alleen voor boeren en tuinders. De scheiding van ketens in het voortraject (zaadhandel, import en veevoer) en het natraject (verwerking, handel en distributie) is helemaal niet bekeken! De maatschappelijke organisaties hebben ook ernstige kritiek op het feit dat consumenten- en milieuorganisaties buiten het overleg zijn gehouden. Men wil alsnog bij het overleg worden betrokken.

De Gentechcoalitie ziet als oorzaak van de vrijblijvende aanpak van de regering het feit dat men de scheiding van GGO-houdende en GGO-vrije ketens niet als een fundamenteel en principieel probleem ziet, maar slechts als een economisch en technisch probleem. De maatschappelijke organisaties roepen de Kamer daarom op niet tot introductie van GGO’s op het vrije veld over te gaan, zolang de vervuiling van GGO-vrije producten door GGO’s op het vrije veld en in de productieketen niet kan worden voorkomen. Daarnaast dient de vrijheid om voor GGO-vrije gewassen en producten te kiezen, blijvend te worden gegarandeerd. Daarvoor zijn onvolledige en vrijwillige afspraken onvoldoende. Hiervoor zijn wettelijke regels nodig, aldus de maatschappelijke organisaties.

Mocht de Kamer introductie van GGO’s op het platteland wel toestaan, dan moet er een schadefonds in het leven worden geroepen. Boeren, die GGO-vrij willen blijven, maar hieraan vanwege de introductie niet kunnen voldoen, moeten door dat Fonds volledig schadeloos gesteld worden. Daarbij moet het principe ‘de vervuiler betaalt’ uitgangspunt zijn. Dat betekent dat het Fonds dient te worden gevoed door de partijen die tot de betreffende GGO-introductie hebben besloten of tot de introductie zijn overgegaan; Tenslotte roept de coalitie de Tweede Kamer op om ook te regelen dat producten afkomstig van dieren die gevoerd zijn met genetisch veranderd veevoer onder de Europese eisen met betrekking tot tracering, etikettering en scheiding van ketens te laten vallen. Deze producten zijn hiervan nu nog vrijgesteld.

In de Nederlandse Gentech Coalitie werken de volgende organisatie samen: ASEED, Both ENDS, Christelijk Ecologisch Netwerk, De Vlinderstichting, Dierenbescherming, Goede Waar & Co, Greenpeace, Hivos, ICCO, Kerk in Actie, Milieudefensie, Natuur en Milieu, Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt in Nederland, XminY. De Groen van Prinstererstichting, het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie participeert in het Christelijk Ecologisch Netwerk.

[file=494]

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari