Relaties in straat en buurt centraal bij raadsverkiezingen

vrijdag 22 juli 2005 16:58

ChristenUnie adviseert haar kiesverenigingen relaties als uitgangspunt te nemen bij verkiezingsprogramma’s
 
Een gasfornuis dat moet worden aangesloten, waslijnen die stuk zijn, een lamp vervangen. Vroeger deden de kinderen dit soort klussen voor hun niet meer zo kwieke ouders. Maar die kinderen wonen inmiddels ver weg. De ChristenUnie wil dit probleem helpen oplossen door een gemeentelijk beleid gericht op het stimuleren van onderlinge relaties in wijk en straat. Samen met bedrijven, welzijnsorganisaties, verenigingen en kerken, wil de ChristenUnie actief en betrokken werken aan een leefbare gemeente.
 
Dat is de kern van de Handreiking lokale verkiezingsprogramma’s van de ChristenUnie met de titel ‘Van IK naar SAMEN’. De ChristenUnie bouwt daarmee voort op het ‘Appél tot relatiepolitiek’ dat zij in januari j.l. deed. De ChristenUnie heeft deze Handreiking aan alle lokale kiesverenigingen toegezonden. Dit moet hen helpen en stimuleren bij het schrijven van de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006. De Handreiking geeft in zo’n twintig pagina’s suggesties voor speerpunten en actiepunten.
 
Voorbeeld
Een goed voorbeeld van het versterken van relaties in de buurt is het project ‘Onze buurt aan Zet’ in Zaandam-Zuid. “Helaas, komt hier ook absolute vereenzaming voor, zoals die mevrouw die elke dag met een muis speelde," aldus Anne Els Rensenbrink, projectcoördinator. Rensenbrink: "Ze was zo alleen dat ze elke dag een stukje kaas neerlegde en dan met de muis ging praten. Dat was haar enige contact. Maar er zijn ook buren die goed voor elkaar zorgen, die bijvoorbeeld afspreken dat de buurvrouw elke dag de krant achter de deurknop steekt. Dan weten ze: die leeft nog."
 
Relaties
Het is de hoogste tijd om de eenzijdige gerichtheid op het individu in te ruilen voor een visie waarin relaties tussen mensen en groepen van mensen centraal staan. De ChristenUnie wil zich sterk maken voor gezamenlijke en onderlinge verantwoordelijkheid. In eerste instantie zal dat moeten gebeuren tussen mensen en organisaties onderling, verenigingen, stichtingen, kerken, bedrijven, etc. Maar ook de gemeentelijke overheid kan en moet daar verantwoordelijkheid in nemen door particuliere initiatieven zoals die in Zaandam-Zuid te ondersteunen. De ChristenUnie stelt die onderlinge relaties en verantwoordelijkheid centraal in het gemeentelijke beleid.
 
Menselijke maat
Bij voorkeur zal de gemeente alleen de noodzakelijke randvoorwaarden stellen voor zorg en leefbaarheid, maar soms zal de gemeente zelf het initiatief moeten nemen of actief moeten meehelpen. In alle gevallen zal de overheid zich dienstbaar moeten opstellen. Het uitgangspunt is: we doen het samen. Het gaat om de menselijke maat, de menselijke waardigheid en goede onderlinge relaties, op zoveel mogelijk beleidsterreinen.
 
Concreet
Concreet betekent dit bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van tuingereedschap voor buurtschoonmaakacties; creëren van plekken op school waar ouders elkaar ontmoeten en opvoedingsondersteuning wordt gegeven; stimulering van brede buurtscholen, stimuleren van buurtbeheer van speeltuinen en hangplekken; goede zorg en maatwerk voor bijstandsgerechtigden, werklozen, verslaafden, daklozen en bijvoorbeeld ook prostituees die uit het ‘circuit’ willen stappen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari