Ambitie ChristenUnie is 4% van alle raadszetels

23-01-2006 16:54 23-01-2006 16:54

Foto Elisha SonnemansPartij gaat voor behoud sterke lokale positie
 
De ChristenUnie doet in 196 van de in totaal 458 Nederlandse gemeenten mee aan de raadsverkiezingen. In 156 gevallen zelfstandig en op 41 plaatsen via een gemeenschappelijke lijst met de SGP. Van het totaal beschikbare aantal raadszetels wil de ChristenUnie minimaal 4% binnenhalen.
 
Deze ambitie is gebaseerd op de voor de ChristenUnie positief verlopen gemeenteraadsverkiezingen van 2002. Ook toen werd dit percentage gehaald. Gelet op het gegeven dat de partij in iets minder dan de helft van alle gemeenten meedoet, betekent dit streefcijfer een bovengemiddelde vertegenwoordiging in plaatsen waar we wel met een lijst uitkomen.
 
Sterke lokale presentie
De ChristenUnie streeft naar een stevige lokale presentie. Op dit moment heeft de partij 374 raadsleden. De afgelopen raadsperiode waren raadsleden van de ChristenUnie een stabiele factor in de hectiek van het dualisme. Relatief vaak mocht de ChristenUnie een wethouder leveren, in totaal 58. Ook bij de raadsverkiezingen van maart 2006 is er een inzet op kwaliteit en betrouwbaarheid van bestuur. Daarin wil de ChristenUnie zich onderscheiden. In 18 gemeenten doet de ChristenUnie nu voor het eerst mee aan de verkiezingen.
 
Vrouwelijke kandidaten
Een eerste analyse van de ingediende kandidatenlijsten laat zien dat 18,6 % van de kandidaten vrouw is. Volgens voorzitter Jetty Boerma van de stuurgroep Inclusief – gericht op vrouwenparticipatie in de partij - is dit een bemoedigend resultaat. Haar streefcijfer blijft echter 25%. In totaal hebben 24 kiesverenigingen gekozen voor een vrouwelijk lijsttrekker. De jongste kandidaat op een lijst is trouwens ook een vrouw, de 15-jarige Elisha Sonnemans (foto) uit Eindhoven. Zij is ook de jongste kandidaat voor de gemeenteraad in heel Nederland.
 
Samenwerking met de SGP
Het aantal gemeenten waar de ChristenUnie uitkomt via een ineengeschoven lijst met de SGP nam af van 49 tot 41 (- 16,3%). Voor het merendeel is deze afname toe te schrijven aan discussie over vrouwelijke kandidaten op de lijst van de ChristenUnie. Bij de goedkeuring van lokale samenwerkingsovereenkomsten heeft het landelijk bestuur van de ChristenUnie specifiek gekeken naar twee criteria: 1) heeft de lokale ChristenUnie in vrijheid de eigen kandidaten voor de ineengeschoven lijst kunnen stellen en 2) wordt de Kieswet op het punt van voorkeurstemmen gehonoreerd.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari