Kabinet, kom op voor Indonesische christenen!

Joel Voordewind_Ruben Timman_top2woensdag 09 februari 2011 18:20

De ChristenUnie dringt er bij het kabinet op aan zich in te zetten voor de vervolgde christenen in Indonesië. Tweede Kamerlid Joël Voordewind maakt zich grote zorgen over het toenemende geweld tegen christenen in Indonesië en over het feit dat de politie vaak niet ingrijpt maar zelf geregeld actief deelneemt aan aanvallen op christenen en kerken. Voordewind: ,,Afschuwelijk, christenen in Indonesië worden vogelvrij verklaard. Indonesië is opnieuw haar nationale en internationale verplichtingen niet na gekomen. Ze hebben gefaald in de bescherming van religieuze minderheden, in het bijzonder van christenen. Het kabinet moet er bij Indonesië op aandringen Indonesische christenen te beschermen.” De ChristenUnie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

De ChristenUnie heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het kabinet:

 

1. Heeft u kennis genomen van het artikel ‘Kerken in Indonesië aangevallen’ (8 februari, ND) 

 

2. Deelt de minister de analyse dat het tegen internationale mensenrechtenverdragen indruist dat Antonius Bawengan wegens godslastering cq. belediging van de islam voor 5 jaar wordt veroordeeld? Zo nee, waarom niet? Is de minister bereid er bij de Indonesische autoriteiten op aan te dringen op de directe vrijlating van deze man?

 

3. Is de minister tevens bereid aan te dringen op een snelle berechting van degenen die verantwoordelijk zijn voor de aanvallen op de St. Petrus en Paulus kerk, de Bethelkerk, een niet nader genoemde pinkstergemeente, een niet nader genoemde protestantse gemeente, een christelijk weeshuis en kliniek?

 

4. Deelt de minister de analyse van het Setara Instituut voor Democratie en Vrede dat aanvallen op christenen sterk toenemen en dat de politie niet ingrijpt of soms zelfs actief deelneemt aan dergelijke aanvallen? Onderschrijft de minister de conclusie dat de Indonesische autoriteiten momenteel niet aan hun nationale en internationale verplichtingen voldoen aangaande de bescherming van haar religieuze minderheden? Zo ja, is de minister bereid om zowel in bilateraal als in EU-verband er bij Indonesië op aan te dringen aan deze verplichtingen te voldoen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari