Peter van Dalen: Nieuwe Europese plannen missen doel

111woensdag 23 maart 2011 16:24

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) heeft zich uitgesproken tegen het instellen van hogere, en permanente garanties voor landen die zelf niet meer uit hun schuldenproblematiek komen. Dat zei hij vandaag in het debat over de maatregelen die de Europese Unie zal nemen om uit de economische crisis te komen. Van Dalen: ,,De afgegeven garanties zijn te hoog en te riskant. En de crisis wordt er niet door bezworen want ze missen hun doel."

Peter van Dalen citeerde in het debat voormalig minister van Financiën Ruding die over de maatregelen opmerkte dat ,,de weg naar de budgettaire hel is geplaveid met garanties!” Van Dalen is van mening dat het afgeven van garanties nog wel in orde zou zijn als ze zouden helpen de crisis te bezweren, maar dat doen ze niet. ,,De huidige Europese crisis is veroorzaakt door het op onverantwoorde wijze laten oplopen van schulden en het niet nakomen van gemaakte afspraken. Als we deze kernpunten niet aanpakken kun je garanties afgeven wat je wilt maar het zal niet helpen." Van Dalen wees daarbij op het Stabiliteits- en Groeipact, dat was opgezet om gezonde overheidsfinanciën en een sterke Euro te waarborgen. Het pact werd echter al in 2004 door Duitsland en Frankrijk aan de kant gezet. ,,Nu is er de mogelijkheid om het pact opnieuw te versterken, onder andere met automatische sancties, maar desalniettemin zal worden besloten om dit alles toch weer aan politieke besluitvorming te onderwerpen. Onbegrijpelijk!", aldus de Europarlementariër.

Overheidsfinanciën

Een ander onderwerp dat deze dagen vaak wordt besproken is de staat van de overheidsfinanciën. Van Dalen is tevreden met de maatregelen die de EU lidstaten hebben genomen. Van Dalen: "In sommige landen is te lang gewacht, maar nu worden op z'n minst harde en moeilijke maatregelen genomen om de begrotingstekorten weg te werken." De Europarlementariër is echter zeer kritisch op de houding van de Europese Commissie en de meeste van zijn collega's in het Europees Parlement. ,,In de meeste lidstaten zijn voor burgers, bedrijven én overheden moeilijke tijden aangebroken. Men moet met minder geld rondkomen. Tegelijkertijd presteren mijn Europese collega's het om opnieuw vele miljarden meer voor Europa te eisen. Ik vind dit onbegrijpelijk."

De Europarlementariër maakt zich met de Duitse schrijver Hans Enzensberger zorgen over het imago van de Europese politiek: "Ik ben bang dat de huidige situatie bij de burgers leidt tot cynisme en minachting van de Europese politieke elite."

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari