Bijdrage Arie Slob schriftelijke vragen over de handhaving van de binnenvaartsector

dinsdag 08 maart 2011 14:00

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over handhaving door waterpolitie, Rijkswaterstaat en Inspectie Verkeer en Waterstaat van de binnenvaartsector.

 

 1. Kent u het bericht Hoofd Waterpolitie: "Zorgen om veiligheid na overdracht controles"[1]
 2. Kunt u aangeven in hoeverre de overgang van handhavingstaken van de Dienst Waterpolitie naar IVW en Rijkswaterstaat heeft geleid tot meer efficiency?
 3. Blijft er door de verschuiving van taken wel voldoende nautisch specialisme bij de Waterpolitie?
 4. Houdt de Waterpolitie zo wel een  voldoende informatiepositie  in de scheepvaart  om haar taken in de criminaliteitsbestrijding waar te maken ?
 5. Klopt het dat Rijkswaterstaat in de net opgetuigde handhavingsdienst bij IVW en RWS weer  flink (ongeveer 16 %) gaat snijden?
 6. Kunt u aangeven hoeveel boeterapporten Binnenvaartwet er in het overgangsjaar 2010 door de Dienst Waterpolitie en de Rivierpolitie Rotterdam zijn opgemaakt en hoeveel daarvan uiteindelijk hebben geleid tot een boete?
 7. Bent u er mee bekend dat veel boeterapporten door IVW op grond van kwaliteitseisen zijn afgekeurd?
 8. Klopt het dat IVW de richtlijnen in 2010 diverse keren heeft gewijzigd en desondanks boeterapporten die niet voldeden niet heeft teruggestuurd naar de waterpolitie om tekortkomingen aan te passen?
 9. Klopt het dat de Dienst Waterpolitie en de Rivierpolitie Rotterdam in november daarom hebben besloten met onmiddellijke ingang te stoppen met de bestuurlijke handhaving van de Binnenvaartwet? Zo ja, bent u hierover geïnformeerd en welke acties heeft u vervolgens ondernomen?
 10. Deelt u de mening dat deze werkwijze de geloofwaardigheid van de handhavers op het spel zet?
 11. Deelt u de zorgen van het hoofd van de waterpolitie over de gevolgen voor de veiligheid op het water van de verschuiving van de handhaving van de vaar- en rusttijden en de bemanningssterkte? Zo nee, kunt u dit onderbouwen?

 


[1] http://www.binnenvaartkrant.nl/2/artikel.php?artikel_type=nieuws&artikel_id=2400

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari