Bijdrage Arie Slob schriftelijke vragen over carpoolplaatsen langs de A27

woensdag 23 februari 2011 12:00

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur & Milieu over carpoolplaatsen langs de A27.

1. Klopt het dat de carpoolplaatsen Sleeuwijk Tol Oost, Sleeuwijk Tol West en Hank langs de A27 elke dag al vroeg in de ochtendspits vol staan?
2. Deelt u de mening dat meer parkeerplaatsen op deze locaties kunnen bijdragen aan het verminderen van de filedruk op de brug bij Gorinchem en het stimuleren van het OV op de corridor Breda-Utrecht?
3. Bent u bereid de capaciteit van deze carpoolplaatsen op korte termijn aan te passen aan de vraag?
4. Bent u bereid extra carpoolplaatsen te realiseren gezien de jarenlange overlast die ontstaat bij de verbreding van de A27?
5. Beschikt u over een overzicht van de bezettingsgraden van carpoolplaatsen langs de Nederlandse snelwegen? Zo ja, kunt u deze naar de Kamer sturen? Zo nee, bent u bereid zo'n overzicht te maken?
6. Houdt u in uw komende besluit over de verbreding van de brug bij Gorinchem voldoende ruimte vrij in de middenberm voor een spoorlijn Breda-Utrecht om zo in de toekomst honderden miljoenen te besparen op de aanleg van deze spoorlijn?

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari