Bijdrage Arie Slob schriftelijke vragen bevriezen programma Hoogfrequent Spoorvervoer

vrijdag 01 april 2011 09:00

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bevriezen van het budget voor Programma Hoogfrequent Spoorvervoer en het ophogen van het budget voor wegenprojecten rond Amsterdam.

 

  1. Kent u het bericht “Rijden zonder spoorboekje gemangeld”[1] en herinnert u zich uw brief over het tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere[2]?
  2. Klopt het dat u het voornemen heeft het budget voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer te bevriezen door prijsstijgingen en inflatie niet meer te compenseren?
  3. Geldt deze maatregel ook voor OV-SAAL en/of andere MIRT-projecten? Zo ja, welke?
  4. Kunt u aangeven waarom u deze maatregel overweegt voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, maar kennelijk niet voor alle MIRT-projecten nu u bij het tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere wel hebt besloten tot een budgetophoging van 190 miljoen euro?
  5. Deelt u de mening dat het bevriezen van het budget van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer grote gevolgen heeft aangezien veel investeringen uit dit programma pas over een paar jaar worden gedaan?
  6. Kunt u aangeven wat het bevriezen van het budget voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer betekent in contante waarde 2010 en wat het verschil is met budget in geval er geen sprake zou zijn van bevriezing?
  7. Kunt u uitleggen waarom u bij het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wel een taakstellend budget hanteert terwijl u bij de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere nog uitgaat van een marge die kan oplopen tot bijna 1 miljard extra investeringen?

 

 

 


[1] Cobouw, 28 maart 2011

[2] Kamerstuk 31089 nr. 82, 21 maart 2011

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari