Bijdrage Esmé Wiegman VAO dwang en drang - GGZ

donderdag 24 maart 2011 16:00

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie): Voorzitter. Tijdens het Algemeen Overleg over Dwang en Drang waren de Kamerleden en de minister het over een aantal onderwerpen eens. Een van die onderwerpen is e-health. Dat vinden wij allemaal ontzettend belangrijk. Ik ben blij met de toezegging van de minister dat zij een oplossing gaat zoeken voor de bekostiging van online hulp. Vandaag wil ik deze twee zaken graag samenbrengen in een verzoek om een concrete uitvoeringsagenda voor de e-health en online hulp en daarom dien ik de volgende motie in.

 

*M

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat de technische ontwikkelingen op het gebied van e-health snel vorderen en in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van e-health en online hulp;

 

overwegende dat bekostiging van (anonieme) online hulp of e-health onvoldoende wettelijk en financieel geborgd is, zoals ook blijkt bij 113Online, en dat een belangrijk initiatief als 113Online ook vanaf 2012 de kans moet hebben om door te gaan;

 

verzoekt de regering, voor de zomer te komen met een landelijke e-health uitvoeringsagenda waarbij in ieder geval oplossingen worden voorgesteld voor de bekostiging en wettelijke borging van (anonieme) e-health en online hulplijnen,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Voortman, Dijkstra en Kuiken. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 47 (30492).

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari