Bijdrage Arie Slob VAO OV-chipkaart

donderdag 14 april 2011 15:00

De heer Slob (ChristenUnie): Voorzitter. Kortheidshalve zal ik mij houden bij de moties die ik wil indienen. Eén motie, medeondertekend door de heer Haverkamp, gaat over een regeling voor de blinden en slechtzienden en die komt later. Ik heb nu de volgende moties.

 

*M

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat er mobiliteitskaarten op de markt zijn die naast het reizen met de trein ook toegang bieden tot deelauto's, ov-fiets, (trein)taxi's, huurauto's en P&R-terreinen;

 

overwegende dat dergelijke mobiliteitskaarten kunnen bijdragen aan reductie van files, de CO2-uitstoot en de kosten voor zakelijke mobiliteit en verhoging van de arbeidsproductiviteit en het gebruik van het openbaar vervoer;

 

constaterende dat de contracten voor de leveranciers van de kaarten en de chips van de ov-chipkaart aflopen in 2013 en dit dus het natuurlijke moment is om de verbreding van de ov-chipkaart tot mobiliteitskaart die ook wordt geaccepteerd door aanbieders van alternatieve mobiliteitsproducten te overwegen;

 

verzoekt de regering, de mogelijkheden in kaart te brengen van uitbouw van de ov-chipkaart tot slimme mobiliteitskaart en de Kamer hierover uiterlijk in september 2011 te informeren,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Slob en Haverkamp. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

                Zij krijgt nr. 423 (23645).

**

 

*M

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat de NS-Voordeelurenkaart met papieren kaartjes geldt in alle treinen in Nederland;

 

overwegende, dat de nieuwe abonnementsvormen die per 1 augustus 2011 de NS-Voordeelurenkaart vervangen vooralsnog alleen geldig zijn bij NS en niet bij de andere vervoerders op het spoor;

 

overwegende dat in Zwitserland al jaren kortingssystemen op het spoor functioneren die bij een groot aantal spoorvervoerders gelden;

 

overwegende dat de ov-chipkaart is gepresenteerd als één kaart voor het openbaar vervoer;

 

verzoekt de regering, de regierol op te pakken en op te komen voor de reiziger met een hoofdletter R en in overleg met vervoerders en decentrale overheden te bewerkstelligen dat de nieuw aangekondigde kortingproducten gaan gelden in alle treinen in Nederland, en de Kamer hierover uiterlijk juni 2011 te informeren,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Slob. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

                Zij krijgt nr. 424 (23645).

**

 

*M

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat de producten op de ov-chipkaart momenteel vooral gericht zijn op de particuliere markt, waardoor de reiziger zakelijke reizen moet declareren bij zijn werkgever, wat zowel voor werkgevers als werknemers leidt tot hoge administratieve lasten;

 

overwegende dat werkgevers graag inzicht hebben in de zakelijke reisbewegingen van de medewerkers, maar dat dit wordt belemmerd doordat individuele vervoerders zichzelf als eigenaar van de informatie over individuele reisbewegingen zien;

 

overwegende dat er nog geen aantrekkelijk aanbod is voor bedrijven die groepen werknemers gebruik willen laten maken van de ov-chipkaart bij meerdere vervoerders;

 

verzoekt de regering, in overleg met decentrale overheden, TLS, vervoerders, consumentenorganisaties en het bedrijfsleven in kaart te brengen op welke wijze de ov-chipkaart een aantrekkelijker product kan worden voor het bedrijfsleven, onder andere door arrangementen voor het ontsluiten van zakelijke reisdata, en de Kamer hierover binnen een half jaar te informeren,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Slob. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

                Zij krijgt nr. 425 (23645).

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari