Vragen over Syrische christenen

15-02-2006 13:54 15-02-2006 13:54

Vragen van het lid Huizinga-Heringa aan de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie
  1. Is het waar dat op dit moment een Syrische overheidsdelegatie in Nederland verblijkt teneinde de identiteit van een groot aantal (uitgeprocedeerde) Syrische asielzoekers vast te stellen?1
  2. Zo ja, op welke wijze wordt verzekerd dat de Syrische autoriteiten niet op de hoogte worden gesteld van de asielaanvragen van betrokkenen?
  3. Is het waar dat tot op heden kennelijk alleen christenasielzoekers blijken te zijn opgeroepen in deze actie ter vaststelling van de identiteit (en dus bijvoorbeeld geen statenloze Palestijnen of Koerden uit het Noordoosten van Syrië) en zo ja, hoe verklaart u dat?
  4. Kan de minister verzekeren dat de omstandigheid dat kennelijk alleen of vooral christenasielzoekers zijn opgeroepen niets te maken heeft met het bestaan van een lijst van namen van Syrische christenen waarvan een exemplaar is aangeboden aan minister Nawijn in het voorjaar van 2003 en waarop een aanvulling gekomen en aan de minister gezonden in het najaar van 2003?2 Kan de minister verzekeren dat op een dergelijke wijze geen vertrouwelijke asielgegevens ter kennis van de Syrische autoriteiten zijn of worden gebracht?

 
1 ND, 15 februari 2006.
2 Nadere gegevens over deze lijst zijn op vertrouwelijke basis verkrijgbaar.
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari