MTV

20-02-2006 14:28 20-02-2006 14:28

De jongerenmuziekzender MTV (met zijn klonen TMF en The Box) vormt een keurig net bedrijf, geleid door keurige zakenmensen. Zij menen dat ze een maatschappelijke functie vervullen door een podium te bieden voor wat jongeren interesseert en wat bij de reguliere omroepen niet of nauwelijks aan bod komt.

Dat er een verband zou bestaan tussen wat zij op de buis brengen en (seksuele) agressie onder jongeren, hebben ze altijd verre van zich geworpen. Laat staan dat hun clips bepaalde sociaal zwakke jongerengroepen geïnspireerd zouden hebben tot groepsverkrachtingen in enkele grote steden. De daders mochten dat dan wel beweren, maar de zender bleef hardnekkig volhouden dat dit verband nooit (wetenschappelijk) was aangetoond.

Een belangrijke verdienste van de mediaconferentie die ChristenUnie, EO en NCRV eind vorige week belegden over dit probleem, is dat deze beweringen van de jongerenexploitant fundamenteel en overtuigend konden worden weerlegd.

De Amsterdamse hoogleraar 'jeugd en media', dr. Patti Valkenburg, was bij haar voorbereiding van de conferentie namelijk tot de voor haar verbazende ontdekking gekomen, dat er wel degelijk een hele stroom aan wetenschappelijke onderzoeken bestaat over de relatie tussen seks en geweld op tv en (seksuele) agressie onder jongeren. Ons verbaast dan weer dat een hoogleraar met dit specifieke vakterrein en bovendien lid van de wetenschappelijke raad achter de Kijkwijzer, daar nu pas achterkomt.

Maar hoe ook, de bijna 40 onderzoeken wezen op één na allemaal uit dat er wel degelijk verband bestaat tussen de clips en agressie onder jongeren. En dat niet alleen. De bewering van de zenders dat ze slechts trendvolgend zijn en alleen maar ,,een tijdsbeeld geven'', hield al evenmin stand. Het Amerikaanse moederbedrijf Viacom bespeelt via een geraffineerd stelsel van marketingtechnieken de internationale jeugdcultuur en bepaalt daarin de trends. En het angstwekkende is niet alleen dat er miljoenen als jong kuddenvee achteraanlopen, maar ook dat - zoals Valkenburg signaleerde - die trends steeds extremer van karakter dienen te worden, willen ze hun aantrekkingskracht behouden.

MTV is gewoon dikke business en groot geld. Niet meer. Inmiddels wordt alles wat riekt naar overheidsbemoeienis met deze commerciële volksverleider door de liberale bon ton in dit land als bevoogding weggehoond. En dat terwijl het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind overheden sommeert kinderen te beschermen tegen informatie die schadelijk is voor het welzijn van het kind.

Ons land heeft zijn handtekening gezet onder dit VN-verdrag. Het biedt een uitstekend handvat om regulerend op te treden in deze baaierd van ranzigheid die dagelijks over tienduizenden jongeren wordt uitgestort.

Dat heeft niets met bevoogding te maken. Dat heet bescherming.

Bron: Nederlands Dagblad, P.A. Bergwerff

Zie ook:

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari