Bijdrage Cynthia Ortega-Martijn: vragen over mogelijk misbruik van ontheffing ingezetenschap.

dinsdag 17 mei 2011 00:00

Naar aanleiding van een artikel in dagblad Trouw van 14 mei jl. over mogelijk misbruik van de ontheffing ingezetenschap door wethouders zijn vragen gesteld aan de minister.

Schriftelijke vragen namens het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de Minister van Binnenlandse Zaken over mogelijk misbruik van ontheffing ingezetenschap door wethouders.

  1. Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Wethouder lokale partij verhuist niet naar de gemeente die hij bestuurt’?

  2. Deelt u het belang, hetgeen verankerd is in artikel 36a(2) Gemeentewet, dat een wethouder slechts in bijzondere gevallen ontheffing kan krijgen van het vereiste van ingezetenschap?

  3. Deelt u de analyse dat er in casu geen sprake is van een bijzonder geval mede vanwege de zeer beperkte voorbeelden die eerder door het kabinet zijn genoemd? Zo ja, brengt het voorbeeld uit de Gemeente Langedijk de minister tot een ander oordeel dan zijn voorganger die stelde dat het niet aannemelijk was dat een wethouder niet zou verhuizen door het “enkel en alleen” geen zin hebben en dat de huidige regeling berust op de overtuiging dat “het gevaar van een lichtvaardig ontheffingsbeleid wordt geminimaliseerd”? Zo nee, waarom niet?

  4. Is de Minister bereid om conform artikel 268(1) Gemeentewet het ontheffingsbesluit voor te dragen voor vernietiging daar de burgermeester van Langedijk een verzoek hiertoe heeft vernietigd? Zo nee, waarom niet?

  5. Bent u bereid om in kaart te brengen hoe vaak en om welke redenen een ontheffing wordt verleend zodat er duidelijk wordt of deze ontheffing (op grote schaal) wordt misbruikt? Bent u tevens bereid om, indien dit overzicht daar aanleiding toe geeft, bij wet criteria vast te stellen zodat helder wordt wat een ontheffing op grond van een bijzonder geval behelst? Zo nee, waarom niet?

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari