Inbreng algemeen overleg Verhoging kinderkorting

23-02-2006 09:45 23-02-2006 09:45

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van de voorgestelde verhoging van de kinderkorting met € 32 (van € 892 naar € 924) per 1 januari 2006, waarvan het budgettaire beslag € 35 mln. bedraagt.

Wat deze leden opvalt is dat deze relatief beperkte verhoging van de kinderkorting tot een extra uitvoeringslast van wel € 4 mln. leidt. Deze € 4 mln. extra uitvoeringskosten zou voortvloeien uit 1 mln. herzieningen van voorlopige teruggaven. Kunnen deze kosten – die meer dan 10% van de gehele operatie vormen – niet gedrukt worden, zo vragen deze leden?

De leden van de ChristenUnie-fractie vinden de stroomlijning en verhoging van de kinderkorting, zoals die geregeld is in het Belastingplan 2006, een stap vooruit, maar achten desalniettemin een kinderkorting per kind rechtvaardiger dan de huidige vormgeving van het kinderkortingsinstrument. Deze leden de staatssecretaris dan ook of nog is overwogen om deze verhoging van de kinderkorting aan te grijpen om tot een kinderkorting per kind te komen? Deze leden vragen tenslotte tot welke herverdelingseffecten een dergelijke wijziging zou leiden, uitgaande van budgetneutraliteit?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari