Bijdrage Arie Slob VAO OV-chipkaart

woensdag 22 juni 2011 14:20

Voorzitter, de minister heeft gisteren in een brief een hele rij punten opgesomd die door moties en vragen van de Kamer worden aangepakt. Natuurlijk zijn er nog genoeg extra wensen. Voor de korte termijn de ov-chipkaart in de buurtbus en in grensoverschrijdende treinen en voor de iets langere termijn single-check-in/check-out en het doorgroeien naar een mobiliteitskaart[1]. Ook vindt de ChristenUnie dat de minister echt meer spoed moet zetten achter de uitvoering van de motie Haverkamp/Slob over de viziriskaart. Wachten op de evaluatie duurt te lang[2].

Maar voorzitter, vandaag telt slechts één vraag: mag de strippenkaart worden afgeschaft in meerdere provincies in het stads- en streekvervoer. Het antwoord van de ChristenUnie is helder: ja dat kan. En het moet ook want de strippenkaart is in de meeste regio’s al niet meer te koop en anders krijgt deze minister flinke schadeclaims aan de broek. Maar ik deel wel de zorgen van meerdere partijen in dit huis. Deze richten zich ten diepste vooral op de vraag wat de Kamer nog te zeggen heeft. Of te wel: hoe zit het straks met de landelijke regie? Juist op dit punt wachten we nog op een advies van de commissie Meijdam.

Ik heb daarom één motie waarmee ik hoop dat we vandaag een gezamenlijke conclusie kunnen trekken die vooruit kijkt. Zodat we nu wel door kunnen maar ook duidelijke afspraken maken voor het vervolg:

Argumenten als partijen moeilijk doen dat nog niet alles geregeld is in alle regio’s

-          Meeste ROCOV’s zijn positief. Zelfs lokale afdelingen van ROVER en ANWB hebben positief geadviseerd.

-          ROCOV Noord-Holland had bezwaar ivm problemen met apparatuur in Noord-Holland > die zijn opgelost

-          ROCOV Gelderland had bezwaren die zich met name richten op de problemen in de trein (overstappen en dubbel opstaptarief) > dat gaat niet over strippenkaart en gaat Meijdam over adviseren

 

Motie van het lid Slob

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat met het voorgenomen uitzetten van de strippenkaart in meerdere regio’s de OV-chipkaart vanaf 7 juli in het grootste deel van Nederland het enige vervoerbewijs is in bus, tram en metro;

overwegende, dat op basis van de gemaakte afspraken er geen reden is om het uitzetten van de strippenkaart in deze regio’s uit te stellen;

overwegende, dat voor alle betrokkenen inmiddels duidelijk is dat ook na afronding van de uitrolfase van de OV-chipkaart een vorm van landelijke regie op de OV-chipkaart nodig is, en de commissie Meijdam hier op korte termijn over zal adviseren;

overwegende, dat de discussie over de geldigheid van voordeelurenkaarten bij verschillende vervoerders heeft aangetoond dat ook strakkere landelijke afspraken over tarieven nodig zijn, met behoud van de decentrale tariefvrijheid, en dat er een Landelijk Tariefkader deel 2 wordt ontwikkeld;

overwegende, dat de Kamer met het uitzetten van de strippenkaart nog geen andere middelen in handen heeft voor garantie van de landelijke regie op het OV-chip systeem en het landelijk tariefkader;

verzoekt de minister nog dit jaar te komen met voorstellen voor landelijke regie op de permanente organisatiestructuur van de OV-chipkaart en een nieuw landelijk tariefkader en hierbij het advies van de commissie Meijdam te betrekken en de Kamer hierover voor 1 oktober te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.[1] NB dubbel opstaptarief en single-check-in/check-out spelen alleen in de trein en zijn formeel dus geen issue bij de strippenkaart. Over deze kwesties gaat de commissie Meijdam nog adviseren. VERTROUWELIJK: volgensHerman Bouma gaat single-check in/check out waarschijnlijk wel50 a 150 mln kosten. Hier moet dus nog oplossing voor worden gezocht. Implementatie duurt mogelijk 2,5 jaar dus er zal periode zijn dat dit er niet is, of NS moet invoeringsdatum eind 2012 wat uitstellen.

[2] Het antwoord van de minister op de motie Haverkamp Slob in de brief van 21 juni 2011 is teleurstellend: "Na de evaluatie van de pilot zal besloten worden over een eventuele uitbreiding (en de hoedanigheid) van het vizirisproduct naar andere doelgroepen (motie Haverkamp/Slob)"
Als straks alleen nog maar met de OV-Chipkaart gereisd kan worden, moeten deze mensen kunnen blijven reizen. SPOED dus. (alle houders van een OV-begeleiderskaart moeten het Vizirisproduct hebben om zelfstandig te kunnen reizen). Niet maanden wachten op een evaluatie.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari