Bijdragen Cynthia Ortega-Martijn VAO Hoofdlijnennotitie "Werken naar Vermogen".

dinsdag 07 juni 2011 00:00

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik ga gelijk mijn moties voorlezen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de huidige Wajong een studieregeling is opgenomen die studeren mogelijk maakt zonder de inkomensondersteuning volledig te

verliezen;

constaterende dat de regering in de hoofdiijnennotitie voor de Wet Werken naar Vermogen niet voorziet in een studieregeling voor jongeren met een

arbeidsbeperking zoals die wel in de huidige Wajong is opgenomen;

van mening dat de mogelijkheden voor jongeren met een arbeidsbeperking

om te gaan studeren niet moeten worden beperkt omdat studeren bijdraagt

aan een betere positie op de arbeidsmarkt;

verzoekt de regering, in de Wet Werken naar Vermogen voor jongeren met

een arbeidsbeperking een studieregeling naar voorbeeld van de huidige

Wajong op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Ortega-Martijn. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 312 (29544).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ouders van kinderen met een beperking via de huidige belastingwetgeving in staat worden gesteld om fiscaal gefaciliteerd te sparen voor een levenslange lijfrente voor hun kinderen;

constaterende dat de regering in de hoofdlijnennotitie voor de Wet werken naar vermogen voorstelt om een vermogens- en inkomenstoets in te voeren;

van mening dat het onwenselijk is als de inkomensvoorziening ten behoeve van zorgkosten van mensen met een beperking in de toekomst in gevaar komt of dat zij genoodzaakt worden om een groter beroep op de zorgsector te doen doordat het als lijfrente gespaarde geld van ouders voor hun kinderen met een beperking tevens onder de vermogens- en inkomenstoets komt te vallen;

verzoekt de regering om geld dat ouders als lijfrente voor hun kinderen met een beperking sparen, niet onder de vermogens- en inkomenstoets van de Wet werken naar vermogen te laten vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Ortega-Martijn. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 313 (29544).

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari