Bijdragen Cynthia Ortega-Martijn VAO Invulling hoofdlijnen SZW-domein 2012-2015.

woensdag 18 mei 2011 00:00

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):Voorzitter. Er staat een heleboel te gebeuren op het gebied van de sociale zekerheid. Punt is wel dat dit heel zorgvuldig moet gebeuren. Vooral kwetsbaren in onze samenleving moeten niet onnodig tussen wal en schip raken of in de problemen terechtkomen. Vandaar dat de fractie ChristenUnie een voorstander is van recht en gerechtigheid. Daar wringt wat mij betreft ook de schoen. De minister wil komen tot één systeem, in ieder geval wat betreft het UWV, om de uitkeringen uit te betalen. Dat vinden wij op zichzelf een goede zaak, want één systeem betekent doelmatigheid, efficiency en kostenbesparing. Alleen, hoe lang is het geleden dat het UWV ervan afwist dat men wilde komen tot een systeem? Waarom zijn mensen niet lang van tevoren hierover geïnformeerd zodat ze in ieder geval konden sparen om de periode van tien dagen te overbruggen? Vandaag nog las ik in de krant dat arbeidsongeschikten geldnood vrezen door late betaling. Graag hoor ik van de minister waarom dit soort berichten nog de ronde doet, terwijl de Kamer en de Nationale Ombudsman erover zijn geïnformeerd dat iedereen is geïnformeerd over de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen. Gaat het hierbij niet om de groep die niet in aanmerking komt voor een voorschot? Wij vinden het niet terecht dat de ene wel en de andere niet in aanmerking kan komen voor het aanvragen van een voorschot. Hier is sprake van ongelijke behandeling. Daarom die ik hierover de volgende motie in:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het UWV de uitbetaling van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan uitkeringsgerechtigden per juni 2011 pas rond de 23ste in plaats van rond de 15de zal verrichten;

constaterende dat niet alle uitkeringsgerechtigden in aanmerking komen voor de aangeboden mogelijkheid om een voorschot aan te vragen ter overbrugging van de genoemde periode tot de latere uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen;

overwegende dat uitkeringsgerechtigden niet in financiële problemen moeten worden gebracht door de verschuiving van de uitbetalingsdatum van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen;

van mening dat een gelijke behandeling van uitkeringsgerechtigden bij het in aanmerking komen voor het ontvangen van een voorschot ter overbrugging van de periode tot de latere uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voorop moet staan;

verzoekt de regering, in overleg met het UWV er toe te besluiten om alsnog aan alle uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid te bieden om een voorschot aan te vragen ter overbrugging van de periode tot de latere uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Ortega-Martijn en Vermeij. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 96 (32500-XV).

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):Voorzitter. In het algemeen overleg heb ik heel sterk gepleit voor het behoud van expertise. Vandaar ook dat ik de motie van de heer Van den Besselaar over de Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken heb ondertekend. Als we niet proberen die expertise vast te houden, komen we nog meer in de problemen en lopen we zelfs het risico dat we geen grensarbeiders meer krijgen, terwijl we wel wat hulp kunnen gebruiken in Nederland.

Daarnaast vind ik het heel erg belangrijk dat de expertise bij de RWI behouden wordt. Om die reden heb ik de motie van mevrouw Vermeij op dat punt ondertekend.

In het algemeen overleg heb ik ook het een en ander gezegd over de expertise bij het UWV zelf waar het betreft de Wajongers. Wij komen nog te spreken over de hoofdlijnennotitie en over de Wet werken naar vermogen. In dat licht wil ik de minister meegeven om er goed over na te denken op welke manier wij de expertise van het UWV vooral met betrekking tot genoemde doelgroep kunnen blijven inzetten.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari