Bijdrage Cynthia Ortega Dertigledendebat uitvoering door gemeenten van de Wet Werken naar Vermogen.

donderdag 30 juni 2011 00:00

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Het is alweer enkele weken geleden dat de leden van de VNG op hun congres het deel van de bezuinigingen op de sociale zekerheid afwezen. De rest van het akkoord kreeg wel steun. Toch had minister Donner zijn oordeel al klaar: niet helemaal, is helemaal niet. De premier liet later hetzelfde geluid horen; de bal werd teruggelegd bij de VNG. Dit past helemaal in de opstelling van het kabinet. De verantwoordelijkheden worden bij anderen neergelegd, zoals gemeenten en de samenleving. Twee grote vragen blijven staan. Wat staat er voor gemeenten tegenover en gaat het allemaal echt werken? Graag een reactie hierop.

De ChristenUnie ziet graag dat de samenleving haar verantwoordelijkheden oppakt. Dit gaat over meer dan alleen geld. De overheid kan niet alles zelf doen. Het zijn uiteindelijk de bedrijven en de overheid die het verschil kunnen maken door mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het verleden laat helaas zien dat dit niet zomaar gebeurt. Zo'n omslag in het denken kost tijd en komt niet vanzelf. Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat de totale samenleving ervoor openstaat om deze groep te omarmen? Is hij bereid om mijn eerdere idee over een bredere publiekscampagne op te pakken? Ik heb het dan niet over Postbus 51 -- dat kost ontzettend veel geld en komt niet aan -- maar over een campagne op kleinschalig niveau, zoals bijvoorbeeld in wijken. Als hij mijn idee niet oppakt, wil ik graag weten met welke eigen ideeën de staatssecretaris komt.

Het financiële plaatje blijft een heet hangijzer. Een goede ondersteuning van zowel de mensen met een arbeidsbeperking als de werkgevers is essentieel. Dit kost nu eenmaal geld. De overgrote meerderheid van de gemeenten vindt dat er onvoldoende budget is om de nieuwe wet tot een succes te maken. De staatssecretaris denkt dat het allemaal wel mogelijk is. Wil de staatssecretaris alsnog met een degelijke financiële onderbouwing van de plannen komen? Graag een toezegging daarover.

Het kabinet heeft aangekondigd om de plannen ook zonder akkoord met de gemeenten uit te voeren. De staatssecretaris doet er goed aan om zich niet door deze gedachte te laten leiden. De uitvoering van de Wet werken naar vermogen ligt bij de gemeenten. Die hebben dus een sleutelpositie om de nieuwe wet tot een succes te maken. Zonder draagvlak van diezelfde gemeenten zal dit lastig worden. De bal werd door het kabinet bij de VNG gelegd. Ik verwacht ook wat van het kabinet. De bewindspersonen kunnen deze bal zelf oppakken. Gaan de bewindspersonen zich actief opstellen om er samen met de gemeenten uit te komen? Er is onder de gemeenten een enquête gehouden en daar zijn verschillende voorstellen uit naar voren gekomen. Als er bijvoorbeeld 200 mln. bij komt, is het probleem opgelost. Graag een reactie hierop. Ik hoor ook graag meer over de huidige stand van zaken met de gesprekken met de VNG.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari