ChristenUnie zet mes in Europese bureaucratie

Eurosmaandag 12 september 2011 22:33

De ChristenUnie wil 500 miljoen bezuinigen op agentschappen en adviesorganen van de EU. Europarlementariër Peter van Dalen(ChristenUnie) heeft vandaag honderdentwaalf amendementen ingediend op de EU-begroting voor 2012. Van Dalen: ,,In alle Europese landen wordt fors bezuinigd, en terecht. Dat moet de Europese Unie ook doen. Vooral wil ik de Europese bureaucratie aanpakken. Zo is er een wildgroei aan Europese agentschappen en adviescomités ontstaan. In nauwelijks tien jaar tijd steeg hun totale aantal van veertien naar meer dan dertig. Sinds 2005 is hun budget verdrievoudigd van 764 miljoen naar 2,2 miljard Euro in 2011. We moeten af van het Brusselse mantra: Is er een probleem in Europa? Richt een agentschap op om het te bestuderen!“

Agentschappen zijn bureaus van de Europese Unie die zich met een bepaald onderwerp bezig houden. Zo zijn er agentschappen voor opleiding, beroepsopleiding, grondrechten, gendervraagstukken, defensie, veiligheidsstudies en voor intelligente energie. Van Dalen: "Diverse agentschappen, zoals voor defensie, drugs of grondrechten, houden zich bezig met zaken die op Europees niveau niet gedaan moeten worden. Andere agentschappen doen voor een deel dubbel werk zoals het agentschap voor opleiding en het agentschap voor beroepsopleiding. En gemiddeld bestaat een derde van het personeel uit administratieve staf: veel te veel."

Niet effectief

In opdracht van de Europese Commissie bestudeerde het onderzoeksbureau Eureval 26 agentschappen. Eureval concludeerde in april 2010 dat van de helft van alle agentschappen weinig of geen feitelijk bewijs bestaat over hun effectiviteit. Van Dalen: "Flink wat van de agentschappen kunnen dus verdwijnen of inkrimpen. Dat geldt niet voor alle agentschappen. Sommigen agentschappen zoals dat voor de Maritieme Veiligheid doen uitstekend werk: dat agentschap coördineert op Europees niveau de bestrijding van olievervuiling van schepen die lading dumpen of die vergaan. Dat wil ik zo houden."

Volgens Van Dalen kunnen op korte termijn twintig agentschappen worden afgeschaft of samengevoegd. Ook moeten het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio´s, officiële adviesorganen van de EU, van de Europarlementariër fuseren. Van Dalen : "Het aantal agentschappen kan dus fors omlaag, en ze moeten allemaal veel efficiënter gaan werken. De totale besparing die ik op de agentschappen en met de fusie van genoemde comité´s voorstel bedraagt dan alleen al voor het jaar 2012 ruim 500 miljoen Euro.”

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari