Inbreng Arie Slob Wijziging Wegenverkeerswet 1994 en Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993.

donderdag 15 september 2011 00:00

Inbreng ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob inzake Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn.

Onderwerp:                Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Kamerstuknr.:           32 830

Datum:                         15 september 2011

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel dat ziet op implementatie van de 3e Europese rijbewijsrichtlijn. Genoemde leden hebben hierover de volgende vragen.

Deze leden constateren dat er enkele veranderingen plaatsvinden met betrekking tot het B-rijbewijs. Allereerst wordt de formulering “ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen” vervangen door de formulering “ontworpen en gebouwd voor het vervoer van meer dan acht personen”. Deze leden vragen of deze wijziging nog consequenties kan hebben voor voertuigen die in een later stadium zijn omgebouwd. Voorts constateren deze leden dat de rijbewijsrichtlijn een verruiming inhoudt voor het trekken van lichte aanhangwagens. Het toegestaande maximum gewicht van het samenstel neemt toe van 3500 kg tot 4250 kg. Tegelijkertijd geldt echter dat er een aanvullende opleiding of examen dient te worden afgelegd volgens de richtlijn. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld hiervoor aan te sluiten bij rijbewijs E. Deze leden constateren dat de bevoegdheden van rijbewijs E ruimer zijn en dat hiermee defacto het nut van de Europese verruiming van het B-rijbewijs zijn werking verliest. Deze leden vragen daarom waar er niet is gekozen voor de optie van een verzwaard B examen waarbij gelijk de aantekening voor combinaties tot 4250 kg kan worden verkregen, dus zonder E.

Ten aanzien van bestuurders van land- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid bestaat het voornemen over te gaan tot invoering van een rijbewijsplicht. Genoemde leden vragen waarom dit voornemen niet is meegenomen in voorliggend wetsvoorstel zodat voorkomen wordt dat in korte tijd meerdere wijzigingen plaatsvinden in het rijbewijshuis.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari