Bijdrage Arie Slob in het voortgezet algemeen overleg verkeersveiligheid.

woensdag 05 oktober 2011 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob in een plenair debat met Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu.

Onderwerp:    VAO Verkeersveiligheid (AO d.d. 8 september 2011)

Kamerstuk:    29 398

Datum:             5 oktober 2011

De heer  Slob (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb al verscheidene malen in de afgelopen periode mijn grote zorgen geuit over de grove snelheidsovertredingen die ook in de 30 kilometerzones plaatsvinden. Dit is levensgevaarlijk omdat daar vaak veel spelende kinderen zijn. Ik heb eerder dit jaar bij een veegwetje amendementen ingediend, maar die werden als enigszins vroegtijdig beoordeeld door mijn collega's en de minister. Ik werd doorverwezen naar het algemeen overleg over de verkeersveiligheid. Ik ben hier nu dus om dit via een motie aan de Kamer voor te leggen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het rijbewijs in 30 kilometerzones pas wordt ingenomen bij een snelheid boven de 80 km/h;

overwegende dat het wenselijk is dat harder wordt opgetreden tegen grove snelheidsovertredingen, met name binnen de bebouwde kom;

verzoekt de regering, na overleg met betrokken partijen met voorstellen te komen om de grens van inname van het rijbewijs aan te scherpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Zij krijgt nr. 290 (29398).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 


 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari