Cursus 'Bijbel en Politiek'

akvpluscursus_tumbvrijdag 07 oktober 2011 14:25

Theologen over christelijke politiek

Alle christelijke politieke partijen hebben verloren in 2010. Dat roept vragen op. Gaat de ontkerkelijking zich vertalen in een minimalisering van christelijke politiek? Of is er meer aan de hand? Zien christenen zelf nog redenen om te stemmen op een christelijke partij? Hoe kun je de uitdaging voor christenen in de huidige samenleving omschrijven? Is die ook politiek, maatschappelijk, of beperkt tot de sfeer van de kerk? Zegt de bijbel daar iets over? 

Het denken over deze vragen vindt plaats bij een politieke partij als de ChristenUnie, maar ook op universiteiten. Theologen onderzoeken Schrift, traditie en de werkelijkheid zelf om verheldering en richting in die werkelijkheid aan te brengen. Vandaar dat het WI van de ChristenUnie deze winter samen met wetenschappers van verschillende universiteiten onder de vlag van AKZ+ een collegeserie rond politiek en theologie heeft opgezet. Programma:
In vijf avonden wordt grondig nagedacht over uitgangspunten en geschiedenis van christelijke politiek, vanzelfsprekend met veel ruimte voor discussie. 

17 januari: dr. A.L.Th. de Bruijne
Inleidend college over de begrippen ‘overheid’, ‘politiek’ en ‘post-christelijk’. Hoe komt het dat juist vanuit theologische hoek vragen over christelijke politiek worden gesteld? Wat wordt eigenlijk bedoeld met de term post-christendom en hoe komen we dat in Nederland tegen? 

31 januari: dr. K. van Bekkum
Wat kunnen we in de christelijke politiek met de tien geboden of het oudtestamentische spreken over gerechtigheid? In de politieke theologie is een discussie gaande over de vraag wat het betekent dat de Bijbelse nadruk op christelijk burgerschap wortelt in het Oude Testament. Besproken wordt de verhouding tussen God en de aardse machten en de betekenis van de wet in de huidige postchristelijke samenleving.

14 februari: dr. J. Kennedy
In dit college wordt de vraag naar christelijke politiek vanuit historisch oogpunt benaderd. De geschiedenis van de afgelopen twee eeuwen staat centraal en de vraagstellingen die daarbij opkomen als het gaat om verzuiling en civil society. 

28 februari: dr. S. Paas
In dit college staat centraal de vraag naar de verhouding tussen kerk en staat. De overheid zal niet de rol van redder aan moet nemen. Is het mogelijk om vanuit Bijbelse motieven een terughoudende visie op de overheid voor te staan? En wat betekent dat bijvoorbeeld voor sociaal beleid? 

13 maart: dr. A.L.Th. de Bruijne
Op de laatste avond blikken we terug en gaan we na wat een en ander betekent voor onze huidige politieke situatie. Vanuit de persoon van Oliver O’Donovan is er bovendien aandacht voor de begrippen ‘democratie’ en ‘theocratie’ en de scheiding van de machten. 

Plaats: Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, Johan van Oldebarneveldtlaan 46, Amersfoort
Tijd: 19.30-22.00 (incl. pauze)
Kosten: 175 euro (studenten 75 euro)

Informatie:

http://www.akzplus.nl/cnt/bijbel-en-politiek.html

Janneke Burger-Niemeijer
jjburger@tukampen.nl
038-4471710

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari