Oktober 2011

woensdag 26 oktober 2011 14:59

“Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer”  (Joh 15).

Lieve mensen,

Ziet u het voor zich? Jezus en zijn elf discipelen zijn onderweg. Misschien passeerden zij een wijngaard. Jezus spreekt over een plant met druiven, de centrale stam heeft een aantal ranken. De Landbouwer is buiten beeld, maar zijn werk is zichtbaar; de plant ziet er verzorgd uit. Jezus spreekt over een rank die geen vrucht draagt. De wijnbouwer snijdt hem weg. Doelt hij op Judas die van geld hield en vlak daarvoor vertrokken is? De andere elf zijn wel bij Jezus en Jezus wil dat zij in Hem blijven. Zij zijn de ranken die vrucht gaan dragen. Drie jaar zijn ze bij Hem geweest en al die tijd heeft Hij heel wat met hen te stellen gehad. Hoe vaak werden ze niet gecorrigeerd? Jezus  zei dat de Landbouwer de blijvende ranken rein snoeit, maar dat zijn discipelen al schoon gemaakt zijn, namelijk “door alles wat ik tegen jullie gezegd heb”. De Landbouwer leek onzichtbaar, maar Hij was er wel! Zijn werk is zichtbaar in alles wat Jezus doet. Dat werk blijft zichtbaar als de discipelen vrucht gaan dragen. Zij moeten doen wat leerlingen doen: hun leraar navolgen. Jezus zegt: “dan zal de grootheid van mijn Vader zichtbaar worden”.

Christelijke politiek is politiek waarin Jezus´ Vader zichtbaar wordt. Die zichtbaarheid is indirect, het is verborgen in ons handelen. Uit dat handelen blijkt dat we het gezag van de apostelen aanvaarden. Hun prioriteiten voor het dagelijkse leven zijn van geslacht op geslacht overgedragen en zij hebben dat weer van Jezus. En als dat voorbeeld verslapt of verslonst keren we terug naar de Bijbel en bidden om Gods Geest dat Hij ons aan zal vuren om uit te botten en vrucht te dragen voor God. Zonder dat gebed worden we als afgesnoerde ranken, we hangen nog wel aan de stam, maar de vruchten verschrompelen.

 • Bid dus met ons mee, dat God ons vrij maakt om in zijn Naam te handelen
 • Dank Hem als u ziet dat Hij ons snoeit
 • Verblijd u met ons, overal waar de vruchten verschijnen


De ChristenUnie Inspiratiedag en de voorgangersbijeenkomsten

We willen op 19 november als partij bijeenkomen op de Inspiratiedag 2011 met bijdragen van Arie Slob, Otto de Bruijne en Dubs Music. Er is op deze dag volop ruimte om elkaar te inspireren en mee te bouwen aan een sterke partij. We organiseren een interactief programma met trainingen, workshops, ontmoeting en nog veel meer. De inspiratiedag is bedoeld voor ieder lid van de ChristenUnie die iets bij wil dragen aan de partij of overweegt om actief te worden; voor raads- en statenleden, bestuursleden en vrijwilligers. Op 7 en 14 november zijn er nog twee voorgangersbijeenkomsten, de bijeenkomst van 21 oktober bleek heel bemoedigend!

 • Bid voor betekenisvolle ontmoetingen, zodat we elkaar versterken
 • Dank voor saamhorigheid en enthousiasme
 • Prijs God dat we hulp van hem verwachten, dat we Hem willen eren

Het Midden-Oosten

Op 15 oktober was WI-directeur Gert-Jan Segers te gast in het televisieprogramma ‘Door de Wereld’ om te spreken over de situatie van de Kopten in Egypte. Hij zei dat er voor  het hele Midden-Oosten een verschraling dreigt waarin men minder ruimte geeft aan niet Islamitische godsdiensten. Mensen trekken weg. Sommige Kopten laten het er niet bij zitten. Ze laten merken dat ze in Egypte thuishoren, met hun christelijke belijdenis en met hun godshuizen. Het risico is dat ook zij geweld gaan gebruiken, net als de Salafisten die het land willen ´zuiveren´.

 • Bid dat de christenen daar blijven, onder bescherming van hun Heer
 • Bid dat men Jezus volgt, geen wraak neemt, maar zoekt naar verzoening
 • Bid voor minister Rosenthal van buitenlandse zaken, dat God hem de wegen wijst waarmee hij invloed aan kan wenden voor een gunstiger klimaat in Egypte

Het verhaal van de ChristenUnie, Dienstbaarheid, Vrijheid en Duurzaamheid

Senator Roel Kuiper heeft het derde deel geschreven in de serie van het Wetenschappenlijk Instituut over de kernwaarden van de ChristenUnie. Kan de samenleving dienstbaar zijn? En hoe kan de politiek daarin aanmoedigen? Zaterdagochtend 12 november is er een WI-congres waar het boek wordt aangeboden en men er over in gesprek gaat.

 • Dank voor de voortdurende bezinning en voor het zoeken naar wijsheid
 • Bid dat het boek zijn weg zal vinden onder bestuurders en politici

De financiële crisis

Er gebeurt zoveel dat ik niet begrijp, dat ik niet weet wat ik bidden moet, maar ik kreeg een goed onderwerp van Dynamics Prayer Ministry. Voor zover ik zie gaat het om de financiële integriteit van landen, banken en handelaren op de beurs. Misschien vertrouwde men teveel op eigen kunnen. Wie wordt er niet door de Mammon misleidt? Terwijl die overmoed faalt, moet men toch met de kundigheid die men wel heeft opnieuw aan de slag. Men wil goede regelingen treffen om toekomstig misbruik in te perken en zo iets te doen aan de opbouw van het onderling vertrouwen.

 • Vraag om een zegen bij alle noodmaatregelen
 • Bid om leiderschap met een scherp oog voor het algemeen belang
 • Dank voor strenge rechtvaardigheid en voor solidariteit

Maatschappelijk aanvaardbare politieke structuren

Volgens planning zouden er volgend jaar weer waterschapsverkiezingen gehouden moeten worden. Maar misschien is het beter als de gemeenteraadsleden de vertegenwoordigers kiezen. Dan wacht men tot 2014 en wijzigt men eerst de wet. Landelijk zijn er plannen om provincies samen te voegen, volgens het kabinet zou dat efficiënter zijn. Sommige partijen willen het landsbestuur herstructureren: dan moet de koning uit de regering. In Europa werkt men aan nieuwe regels voor Europese politieke partijen. Dat kan ten koste gaan van kleinere partijen, het risico dat de ECPM dan niet meer erkend wordt is niet denkbeeldig.

 • Bid voor de waterschappen, voor onze vertegenwoordigers daar en voor de toekomst
 • Bid voor regering en Kamer als ze spreken over de structuur van ons land
 • Dank voor het koningshuis, bid hen een zegen toe en een eerlijke taak in het bestuur
 • Dank voor goede samenwerking in Europa en de ruimte voor christelijke politiek

Gebed bij het nieuws

Soms hoor je van mooie of ontroerende ontwikkelingen. In Israël krijgen ouders een schuchtere zoon terug, die vijf jaar gegijzeld was. Het Europees Hof van Justitie doet een gunstige uitspraak als het gaat om menselijke embryo’s bij het verlenen van octrooien in de geneeskunde. Een noodlijdend bedrijf zoals het Zweedse Saab wordt mogelijk gered, maar de situatie blijft spannend. Helaas wil de Tweede Kamer ambtenaren met gewetensbezwaren uitsluiten. Bij goed nieuws past blijdschap en bij spannend nieuws hoop. Wanneer we het ‘als uit Gods hand’ aanvaarden, gaan we letten op de Gever, meer nog dan op het geschenk. Zo blijven we vertrouwen, ook als die ontwikkelingen een keerzijde hebben.

 • Dank voor ontwikkelingen in Israël en bid dat terroristen zich bekeren
 • Dank voor het besef dat ongeboren kinderen menselijk zijn en bid voor hun recht
 • Dank voor de wil om bedrijven in stand te houden en bid tegen faillissementen
 • Dank dat de overheid het huwelijk beschermt en bid dat dit niet verder wordt uitgehold

met een hartelijke groet,
Kees Sinke

coördinator gebed 

Ons bezoekadres:
Johan van Oldenbarneveltlaan 46
Amersfoort

 

Dit mozaïek is een QR-code.
Als uw mobiele telefoon daar de goede applicatie voor heeft, kunt u hiermee ons adres direct toevoegen aan uw smartphonecontacten.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari