Algemeen Overleg Lerarenopleidingen

25-01-2006 12:41 25-01-2006 12:41

De heer Slob vindt dat de kritiek die wordt geuit ten aanzien van de lerarenopleiding niet alleen schadelijk is voor de lerarenopleiding, maar ook voor het onderwijsveld als geheel. Bovendien doet deze kritiek geen recht aan de praktijk. Er is sprake van een paradox. Enerzijds moeten de lerarenopleidingen een bijdrage leveren aan beperking van het lerarentekort. Anderzijds moeten zij een kwaliteitsverhoging realiseren. Er mag onder geen beding worden toegegeven aan de verleiding om genoegen te nemen met mindere kwaliteit, want juist een verhoging van kwaliteit zou kunnen leiden tot een hoger aanzien van het beroep van leraar alsmede een hogere instroom.

Het structurele probleem dat men in de afgelopen decennia te ver is doorgeschoten van aandacht voor vakinhoudelijke kennis naar pedagogischdidactische competenties, vraagt om structurele oplossingen. Deze moeten zijn gebaseerd op goede probleemanalyses, waaronder onderzoek naar de mate waarin de inrichting van de tweede fase invloed heeft op de kwaliteit van de Pabo en de lerarenopleidingen. Het Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL) en het landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs (LOBO) moeten tijd en ruimte krijgen om met de uitkomsten van het rapport van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) aan de slag te gaan. Hoe verhoudt de inhoud van het beleidsplan zich tot de wettelijk afgesproken kaders en de lopende trajecten?

De heer Slob is blij dat de minister heeft aangegeven dat de afspraken die zij met de HBO-raad heeft gemaakt over toetsing, geen selectie aan de poort betekenen, alsmede dat niet op voorhand al conclusies worden.De heer Slob vermoedt dat het hanteren van 60 studiepunten als criterium voor een nieuwe vestigingsplaats, het einde van veel opleidingstrajecten betekent. Dit zal voor veel scholen te veel rompslomp betekenen. Is dit de bedoeling van de minister? Als de vergoeding van de kosten van deze duurdere variant niet structureel geregeld wordt, vreest de heer Slob dat het voor veel opleidingen een te duur traject is. Ten aanzien van de academische school is hij zeer sceptisch, maar de resultaten van het onderzoek daarnaar worden door hem afgewacht.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari