Algemeen Overleg Nota Rijk rond Schulden

donderdag 26 januari 2006 12:46

Vragen en opmerkingen uit de commissie:

Tineke Huizinga-Heringa vindt dat er weinig samenhang te vinden is in de nota Het Rijk rond schulden. Het is vooral een beschrijving van wat er al gebeurt en dat vindt zij een gemiste kans. Zij prijst vooral de actieve houding van de minister van Financiën, die een aantal concrete maatregelen treft:verlaging van de maximale kredietvergoeding, toetsing van kredieten en uitbreiding van de schuldenregistratie bij het BKR (Bureau Kredietregistratie). Hoe staat het met het initiatief tot uitbreiding van de schuldenregistratie?

Het is van belang dat de ministeries van elkaar weten waar zij mee bezig zijn. In haar motie op stuk nr. 64 (24 515) dringt mevrouw Huizinga er bij de regering op aan om werk te maken van certificering van minnelijke schuldhulpverlening. Het aantal huishoudens met problematische schulden stijgt. Het kabinet moet zich dan ook ambitieuzer opstellen. Een concreet knelpunt is de behandeling en certificering van bonafide schuldhulporganisaties. Deze organisaties kunnen een toegevoegde waarde hebben, maar daarvoor is certificering noodzakelijk. In de nota staat weliswaar dat het kabinet dit najaar partijen bijeenbrengt om te spreken over dit onderwerp, maar daar heeft zij weinig fiducie in. Een actievere opstelling van de overheid is wenselijk. Ziet de staatssecretaris die noodzaak? In de afgelopen jaren is het aantal huisuitzettingen toegenomen. Zelfs gezinnen met kinderen kunnen op straat komen te staan. Mevrouw Huizinga vindt dat er een verbod moet komen op het uit huis zetten van mensen met problematische schulden. Er mag niet tot huisuitzetting overgegaan worden voordat serieus gekeken is naar een schuldsaneringstraject.

In de notitie staat dat het belangrijk is de schuldsaneringszaken adequaat te verdelen over de bewindvoerders. Mevrouw Huizinga heeft daar al een aantal vragen over gesteld, omdat er een onbalans optreedt. Sommige bewindvoerders hebben te weinig zaken en andere komen om in het werk. Hoe zit het met de kwaliteitsborging van bewindsvoerders?

« Terug

Reacties op 'Algemeen Overleg Nota Rijk rond Schulden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari