Bijdrage Spoeddebat christenasielzoekers Iran

09-03-2006 14:37 09-03-2006 14:37

Tineke Huizinga-Heringa:
Voorzitter. Mijn fractie maakt zich zorgen over de situatie van tot het christendom bekeerde moslims in Iran. Die zorgen leven breder in de Kamer. Vandaar dat er een motie van mijn hand is aangenomen om een besluit- en vertrekmoratorium in te stellen voor bekeerde ex-moslims die in ons land asiel hebben aangevraagd, totdat met de Kamer over het nieuwe ambtsbericht is gesproken.

Het nieuwe ambtsbericht is inmiddels naar de Kamer gestuurd. De minister heeft daarbij aangegeven dat zij in dit ambtsbericht geen aanleiding ziet om een besluit- en vertrekmoratorium in te stellen. Het uitzetten van Iraanse christenen kan volgens haar gewoon doorgaan. De minister legt de motie dus naast zich neer. Nu gaat het mijn fractie niet om het besluit- of vertrekmoratorium op zichzelf: wij willen de zekerheid dat geen christenen of tot het christendom bekeerde ex-moslims worden uitzet, totdat de Kamer hierover met de minister heeft gesproken. Daarom hebben wij de minister hierover ook schriftelijke vragen gesteld, waaronder de vraag of zij wil toezeggen dat zij geen onomkeerbare stappen zal zetten. De minister heeft onze vragen negatief beantwoord. Zij wil dat niet toezeggen. Vandaar dit spoeddebat.

Voorzitter. In de beantwoording van de schriftelijk vragen heeft de minister gezegd dat zij de door mijn fractie gevraagde toezegging niet zal doen. Dat is de reden dat ik hierover in eerste termijn een motie indien. Ik kan natuurlijk wachten tot de tweede termijn en nu nogmaals om een toezegging vragen, maar dat zou vragen naar de bekende weg zijn.

Motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer nog niet heeft kunnen spreken over het recentelijk uitgebrachte ambtsbericht inzake Iran en de conclusies die het kabinet daaraan verbindt ten aanzien van onder meer bekeerde ex-moslims en voor niet-moslims die actief van hun geloof blijk geven;

verzoekt de regering, uitzettingen van bekeerde ex-moslims en voor niet-moslims die actief van hun geloof blijk geven naar Iran op te schorten, zolang nog niet met de Kamer is gesproken over het nieuwe ambtsbericht over Iran,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Huizinga-Heringa, Vos, Klaas de Vries, Lambrechts, Van der Staaij, De Wit, Wilders, Van Fessem en Nawijn.
Zij krijgt nr. 1024 (19637).

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari