Inbreng Rechtstreekse verkiezingen burgemeester

09-03-2006 14:53 09-03-2006 14:53

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met weinig enthousiasme kennis genomen van het zoveelste wetsvoorstel, hetgeen de invoering van een gekozen burgemeester beoogt. Voor de inhoudelijke bezwaren tegen de gekozen burgemeester, verwijzen deze leden naar hun inbreng bij het wetsvoorstel wijziging van de Gemeentewet i.v.m. de introductie van de rechtstreeks gekozen burgemeester (vergaderjaar 2004-2005, kamerstuknummer 29864) en eerder de hoofdlijnennotitie over de gekozen burgemeester (vergaderjaar 2003-2004, kamerstuknummer 29223).

Zij constateren dat met dit specifieke wetsvoorstel tegemoet wordt gekomen aan een van de grote bezwaren die de leden van de ChristenUnie-fractie hebben aangevoerd bij het wetsvoorstel dat beoogde de aanstellingswijze van de commissaris van de Koning en de burgemeester te deconstitutionaliseren. Met onderhavig wetsvoorstel wordt in ieder geval de aanstellingswijze in de Grondwet gehandhaafd. Een terechte keuze naar de mening van deze leden, omdat de aanstellingswijze van zowel de Commissaris van de Koning en van de burgemeester een regeling van staatsinrichting betreft en daarom een plek in de Grondwet dient te houden.
Dat neemt niet weg dat wat de leden van de ChristenUnie-fractie betreft de aanstellingswijze inhoudelijk niet veranderd had hoeven worden. Deze leden houden de voorkeur voor een door de Kroon benoemde burgemeester, omdat dit de meeste garantie biedt voor een onpartijdige, zelfstandige en onafhankelijke positie van de burgemeester. Geen overbodige luxe, in een door het duale stelsel polariserend lokaal bestuur.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari