Schriftelijke vragen van Arie Slob inzake de stremming van de sluis bij Eefde.

09-01-2012 00:00 09-01-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob inzake de stremming van de sluis bij Eefde.

Onderwerp:   De stremming van de sluis bij Eefde

Kamerstuk:   2012Z00120

Datum:            9 januari 2012

Vraag 1

Kent u het bericht «Ramp Eefde: EVO en Schuttevaer willen snel 2e kolk»? 1)

Vraag 2

Deelt u de mening dat de economische schade, die door de stremming wordt veroorzaakt, niet zou zijn ontstaan als er een tweede sluiskolk was geweest?

Vraag 3

Waarom is er nog steeds geen besluit genomen over de capaciteitsverruiming van de sluis bij Eefde waarvoor al enkele jaren een planstudie loopt? 2)

Vraag 4

Bent u bereid op korte termijn een besluit te nemen over de planstudie sluis Eefde?

Vraag 5

Klopt het dat bij een besluit in 2012 de bouw van een nieuwe sluiskolk pas in 2016 zal beginnen? Kan dit worden versneld?

Vraag 6

Klopt het dat er voor de bouw van een tweede sluiskolk nog een tekort is? Hoe groot is dit tekort en bent u bereid dit tekort op te lossen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen van de leden Omtzigt en De Rouwe, ingezonden 6 januari 2012 (vraagnummer 2012Z00094).

1) Schuttevaer, 5 januari 2012, http://www.schuttevaer.nl/nieuws/havens-en-vaarwegen/nid16994-ramp-eefde-evo-en-schuttevaer-willen-snel-2e-kolk.html

2) MIRT projectenboek 2012, blz. 299 (Kamerstuk 33 000-A, nr. 3).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari