Schriftelijke vragen Esmé Wiegman inzake wettelijke eisen responstijd crisisdienst psychiatrie.

maandag 09 januari 2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink inzake wettelijke eisen aan de responstijd van de crisisdienst psychiatrie.

Onderwerp:   Wettelijke eisen aan de responstijd van de crisisdienst psychiatrie

Kamerstuk:   2012Z00129

Datum:            9 januari 2012

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Psychiatrische hulp moet snel ter plekke zijn»? 1)

Vraag 2

Waarom hebben politie, ambulance, verloskundigen, huisartsen en spoed-eisende hulp wel een wettelijk vereiste bereikbaarheidsnorm, maar de crisisdienst van de psychiatrie niet?

Vraag 3

Bent u ervan op de hoogte dat, wanneer problemen rondom agressiviteit bij een psychose niet ter plekke worden verholpen, deze problemen van agressie verschuiven naar ambulances, Spoedeisende Hulp (SEH)’s en de politie? Bent u bereid hier een oplossing voor te zoeken?

Vraag 4

Deelt u de mening dat, wanneer er wettelijke eisen worden gesteld aan de bereikbaarheidsnorm van de crisisdienst, dit mede agressie tegen hulpverle-ners kan verlagen?

Vraag 5

Bent u bereid een wettelijke norm te stellen aan de responstijd van de crisisdienst? Zo ja, wanneer kan dit worden geregeld? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het algemeen overleg Dwang en Drang GGZ op 26 januari a.s.?

1) BRON: Trouw 8 december.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari