Bijdrage Cynthia Ortega aan het algemeen overleg Belasting- en premiewetgeving BES.

woensdag 14 september 2011 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn met de vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties in een algemeen overleg met staatssecretaris Weekers van Financiën.

Onderwerp:   Belasting- en premiewetgeving BES

Kamerstuk:   32 893

Datum:            14 september 2011

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Voorzitter. Bij de behandeling van het fiscaal stelsel vorig jaar in de Kamer was al bekend dat wij met een uniek stelstel aan de slag zouden gaan. Daarom heb ik er toen op aangedrongen dat het stelsel na twee jaar zou moeten worden geëvalueerd. Is de staatssecretaris nog steeds van plan om dat te doen? Alles wat uniek is, moet zich ook bewijzen. Het is dan ook geen wonder dat wij er na bijna een jaar achterkomen dat wij een aantal zaken over het hoofd hebben gezien, met alle gevolgen van dien. De inflatie is gestegen, gepensioneerden zijn er in netto-inkomen op achteruitgegaan en investeerders maken een pas op de plaats. De burgers dachten dat zij meer te besteden zouden hebben maar komen van een koude kermis thuis. Geen wonder dat er veel onvrede en onrust is, zowel bij de burgers als bij ondernemers.

Ik complimenteer de staatssecretaris met de manier waarop hij gehoor heeft gegeven aan de problemen. Hij is snel gekomen met voorstellen, die hij ook heeft besproken met de verschillende betrokkenen. Op de eilanden is men te spreken over de daadkracht van deze staatssecretaris; dat mocht ik ook aan hem overbrengen.

Wij juichen een interdepartementaal onderzoek toe. Graag hoor ik van de staatssecretaris of er op basis van dit onderzoek ook koopkrachtplaatjes komen voor de verschillende groepen, zoals wij die kennen in het Europese deel van Nederland. Is het daarnaast ook de bedoeling om met stimulerende maatregelen te komen om de economie een impuls te geven? Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de 18,4% werkgeversbijdrage. Wanneer kan de Kamer de resultaten van het interdepartementaal onderzoek tegemoet zien?

Mijn fractie kan zich redelijk goed vinden in de voorstellen en de quick wins, maar wij hebben wel een aantal vragen. Ik heb begrepen dat door de maatregelen de horeca nog niet helemaal geholpen is. Heeft de staatssecretaris dit ook gehoord? Waarom komen er geen eensluidende maatregelen zoals die voor de bouwsector gaan gelden? Deze sector is namelijk heel erg belangrijk voor het toerisme. Nu kan men zich amper bedruipen. Er wordt uitgegaan van de gemiddelde inflatie. Wat de ChristenUnie betreft ontstaat hierdoor een ongelijke behandeling. Waarom wordt er niet uitgegaan van de inflatie per eiland?

Zal het inkomen van gepensioneerden met de voorgestelde maatregelen netto gelijk blijven aan het inkomen voorafgaande aan 1 januari 2011? Zullen de gepensioneerden er in ieder geval op vooruitgaan? Immers, de bedoeling was dat mensen erop vooruit zouden gaan ter compensatie van de indirecte belasting. Graag een reactie daarop. Ik heb namelijk begrepen dat de gepensioneerden er slechts met $25 op vooruitgaan, terwijl ik van gevallen heb gehoord waarbij men er netto ongeveer $200 op achteruit is gegaan. Ik heb casuïstiek voorgelegd gekregen waarbij mensen er bijvoorbeeld $100 op vooruit zijn gegaan maar er in hun besteedbaar inkomen ongeveer $200 op achteruit zijn gegaan. Kan de staatssecretaris garanderen dat door de maatregelen het beschikbaar inkomen van deze mensen op het niveau van 1 januari 2011 blijft?

Er is op dit moment geen systeem van voorlopige teruggaaf. Vooral mensen die een inkomen hebben onder de belastingvrije voet kunnen de maandelijkse inhoudingen niet missen. Ziet de staatssecretaris mogelijkheden om deze mensen hierin tegemoet te komen? Hetzelfde geldt voor de kindkorting. Mensen met een inkomen onder de belastingvrije voet hebben hier geen profijt van. Is deze groep ook onderdeel van dit interdepartementaal onderzoek? Het besteedbaar inkomen van deze groep moet namelijk ook hersteld worden.

Wordt de meeropbrengst van circa $6 000 000 besteed voor een aanvullend pakket aan maatregelen? Kan de staatssecretaris garanderen dat de meeropbrengst op den duur terugstroomt naar de eilanden? Ook wil mijn fractie bij de behandeling van het Belastingplan 2012 een overzicht hebben van de belastingopbrengsten per eiland. Kan de staatssecretaris dit toezeggen?

De vastgoedbelasting wordt voorlopig niet ingevoerd. Is de staatssecretaris er nog steeds van overtuigd dat deze belasting ingevoerd moet worden? Investeerders wachten nu af, doordat zij niet weten wat er gaat gebeuren. Gezien alle problemen, ook met de invoering van deze vorm van belasting, vraagt mijn fractie zich af of het niet beter is om een systeem van winstbelasting te introduceren waarbij rekening wordt gehouden met het investeringsklimaat. Graag een reactie hierop.

De staatssecretaris zegt dat hij met Curaçao gaat praten over de opbrengstbelasting op geïmporteerde goederen door Bonaire, en met Sint-Maarten over de turnover tax op geïmporteerde goederen door Sint-Eustatius en Saba. Ik krijg signalen dat Sint-Maarten best wil praten maar dat het niet ten koste mag gaan van de opbrengsten. Indien daar geen winst mee valt te behalen, heeft de staatssecretaris dan al een plan-B?

Over het inklaren van goederen heb ik signalen gekregen dat het douanepersoneel niet altijd aanwezig is. Ik wil graag dat de staatssecretaris daarnaar kijkt, zodat alles inderdaad soepeler gaat verlopen. Met betrekking tot de algemene bestedingsbelasting – daarvoor geldt nu een vrijstelling van $500 – pleit ik voor een vrijstelling ongeacht of de artikelen met de reiziger worden meegevoerd. Graag een reactie daarop. Van de burgers aldaar heb ik ook gehoord dat er weliswaar $500 is vrijgesteld, maar dat ze als ze $600 hebben, toch belasting moeten betalen over de gehele $600 en niet slechts over $100.

Tot slot overhandig ik de staatssecretaris de casuïstiek van een groep gepensioneerden. Deze groep staat echt met de rug tegen de muur. Ik vraag de staatssecretaris en zijn ambtenaren om dit stuk te bekijken en mij daar schriftelijk over te informeren. De voorzitter: Ik constateer dat u dit stuk op persoonlijke titel uitbrengt. Het is dus geen commissieaangelegenheid.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari