Irakese christenen luiden noodklok in de Kamer

Joel Voordewind in Tweede Kamer2-61026-01-2012 19:22 26-01-2012 19:22

Het geweld tegen christenen in Irak neemt nu ook in noord-Irak toe. Dat bleek tijdens een gesprek in de Tweede Kamer die op initiatief van de ChristenUnie is gehouden met Irakese-christelijke organisaties en de Raad van Kerken. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: ,,Er begint een exodus van christenen uit het Midden-Oosten te ontstaan en dat baart mij grote zorgen. Tot nu toe was het geweld beperkt tot Koerdisch Irak. Na een oproep van een imam trokken mannen de stad Zakho in en staken veel winkels van christenen in brand.”

Christenen in de Koerdische regio zijn voornamelijk vluchtelingen uit de grote steden in het zuiden, zoals Bagdad en Mosul. Toen de Verenigde Staten in 2003 de oorlog verklaarden aan Irak, werden duizenden christenen gedwongen te vluchten. De meeste christenen bouwden een nieuw bestaan op in de Koerdische regio, maar moesten leren leven met de trauma’s die zij opliepen tijdens de oorlog in het zuiden.

De aanwezige organisaties hebben aanbevelingen gedaan aan Voordewind en de aanwezige Kamerleden Ormel (CDA) , Van der Staaij (SGP) en Kortenhoeven (PVV). 

  1. Er moet een zwarte lijst worden opgesteld van ophitsers die aanzetten tot haat en geweld, naar aanleiding van soortgelijke EU-lijst van mensenrechtenschenders uit Iran. Hen moeten sancties worden opgelegd zoals een uitreisverbod, het bevriezen van buitenlandse tegoeden en het aanklagen van betreffen personen bij Internationaal Strafhof.
  2. Nederland en de EU moeten zich bij aanslagen niet beperken tot de stille diplomatie, maar dienen zich krachtig uit te spreken tegen dit geweld tegen christenen door de Irakese ambassadeur op het matje te roepen.
  3. De organisaties roepen westerse politieke leiders op het gebied te bezoeken en de  verantwoordelijken persoonlijk aan te spreken.
  4. Tweemaal per jaar zal een platform van christenen uit het Midden-Oosten in het parlement bijeen komen om structureel te praten op de positie van christenen in dit gebied gezien het feit dat christenen massaal het Midden-Oosten verlaten vanwege het gerichte geweld tegen christenen in landen als Egypte, Irak, Iran en mogelijk ook Syrië.

Voordewind is blij met de concrete uitkomsten van dit overleg: ,,Het voornemen om dit overleg structureel te organiseren is belangrijk. Steun voor christelijke minderheden in het Midden-Oosten zal alleen nog meer nodig zijn nu de omwenteling in diverse landen de vrijheden van minderheden bedreigen.”

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari