Gert-Jan Segers op Bezinningsbijeenkomst 9 maart 2012

gertjan-segers-biebshoot10-02-2012 15:04 10-02-2012 15:04

Onder veel christenen is er een toenemende bezorgdheid over de teloorgang van christelijke waarden en normen. Achter deze teloorgang schuilt echter een veel grotere nood: Nederland heeft zich afgekeerd van God. Dat wordt zichtbaar in de actuele thema’s die spelen in politiek en maatschappij. Het Platform Waarden en Normen organiseert daarom een bezinningsbijeenkomst in de Sint-Janskerk in Gouda. 

Biddag 
Steeds vaker ontvangt het Platform Waarden en Normen het signaal dat er behoefte is aan een moment van stilte, van inkeer. Ook van een oproep om weer te keren tot de Heere. Deze signalen zijn voor het Platform Waarden en Normen reden om een landelijke bijeenkomst te organiseren, enkele dagen voordat de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid wordt gehouden. In deze bijeenkomst willen we stilstaan bij wat zich in onze samenleving afspeelt. Een bijeenkomst van verootmoediging en bezinning, maar ook van toerusting en hoop. 

Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk, en wordt gehouden op DV 9 maart, aanvang 19.30 uur, in de Sint-Janskerk te Gouda. Het thema voor de bijeenkomst is ‘Waakt en bidt’. Het thema wordt uitgewerkt aan de hand van Psalm 130. In deze Psalm klinkt het roepen vanuit de diepte tot God, maar ook het gelovig hopen op Zijn woord.

Programma

Kerk open vanaf 19.00u.
Start programma om 19.30u

Opening    P. Schalk, voorzitter Platform Waarden en Normen en Raad van Bestuur RMU 

Meditatie over 
Psalm 130: 1-3 
       
dr. M.J. Kater, predikant van de Chr. Ger. Kerk te Sint Jansklooster en universitair docent van de TUA 

Muzikale bijdrage 

 

N.a.v. Psalm 130 

Actuele schets    drs. G.J.M. Segers, directeur Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie 
Oorzaak en gevolg    ds. W. Visscher, predikant van de Ger. Gem. te Amersfoort 

Muzikale bijdrage 

 

N.a.v. Psalm 130 

Appélwoord over 
Psalm 130: 4-8 
  dr. H. van den Belt, universitair docent namens de Ger. Bond in de PKN en lid van het Hoofdbestuur van de SGP

Voorbede 

 

ds. K.J. Kaptein, predikant van de Hersteld Hervormde Kerk te Lunteren 

Afsluiting    drs. I.A. Kole, lid van de organisatiecommissie Platform Waarden en Normen

Meer informatie: http://www.rmu.org/waaktenbidt

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari