Inbreng schriftelijk overleg Cynthia Ortega inzake Beroepsgerichte kwalificatiestructuur.

25-01-2012 00:00 25-01-2012 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake Beroepsgerichte kwalificatiestructuur.

Onderwerp:   Beroepsgerichte kwalificatiestructuur

Kamerstuk:   33 120

Datum:            25 januari 2012

De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn van mening dat per opleiding verschilt of kennis van een moderne vreemde taal van een student geëist kan worden. Zo is er een verschil tussen opleidingen in de sectoren handel of administratie en de technieksector. De minister kiest voor de generieke eis van het Engels voor niveau 4 van het MBO. Kan de minister toelichten waarom niet is gekozen voor vakspecifieke eisen aan moderne vreemde talen? Op welke manier is er afstemming gezocht met het bedrijfsleven en andere relevante werkgevers, aangezien het van belang is dat bij beroepsopleidingen aansluiting is tussen vraag en aanbod? Kan de minister de Kamer nader informeren over het standpunt van werkgevers over de generieke eis van een vreemde taal?

De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn met het kabinet van mening dat het belangrijk is dat MBO-opleidingen bij doorstroming van de student aansluiten op hbo-opleidingen, maar vragen specifiek naar opleidingen die gericht zijn op de arbeidsmarkt en niet zozeer op doorstroming naar HBO. Welk percentage van studenten met een MBO4-diploma stroomt door naar het HBO? Is het niet vanzelfsprekend om de eis van een moderne vreemde taal te koppelen aan de keuze om door te stromen naar het HBO? Waarom wordt ook bij de typische vakopleidingen in het MBO gekozen voor de generieke eis van een vreemde taal, terwijl dit vaak niet vereist is voor het uitoefenen van een vakmanschap?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe rekening wordt gehouden met specifieke groepen binnen het MBO, bijvoorbeeld studenten met dyslexie of dyscalculie. Het toetsen van een generieke eis kan deze groepen buitensluiten. Hoe wordt gewaarborgd dat er onnodige uitval komt? Hoe wordt gewaarborgd dat aansluiting op de arbeidsmarkt per sector als belangrijkste voorwaarde geldt en niet de generieke eisen in de kwalificatiedossiers?

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari