Bijdrage Arie Slob aan het voortgezet algemeen overleg Winterproblematiek op het spoor.

16-02-2012 00:00 16-02-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamer Fractievoorzitter Arie Slob in een voortgezet algemeen overleg met  Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu.

Onderwerp:   VAO Winterproblematiek op het spoor (AO d.d. 14/2)

Kamerstuk:   29 984

Datum:            16 februari 2012

De heer Slob (ChristenUnie):

Voorzitter. Achter de sneeuwvlokjes gaan veel grotere problemen schuil. Daarvan heb ik een analyse gemaakt in het algemeen overleg. Ik wil ook graag dat ze verder worden opgepakt bij het onderzoek dat de minister gaat doen. Vandaar de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat opnieuw duidelijk is geworden dat het Nederlandse spoor met twee hoofdproblemen te maken heeft, namelijk onvoldoende capaciteit bij spoorknooppunten als Utrecht en Amsterdam en gebrekkige mogelijkheden voor bijsturing bij meervoudige en grote verstoringen bij bijvoorbeeld winteroverlast;

verzoekt de regering, in het aangekondigde onderzoek de genoemde hoofdproblemen centraal te stellen en te komen met voorstellen om de bijsturing en de capaciteit van het spoorsysteem robuust te maken bij verstoringen, met name rond de grote spoorknooppunten Utrecht en Amsterdam,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Slob. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 287 (29984).

De heer Slob (ChristenUnie):

Ik heb nog een minuut voor een motie. Die kan ik dus rustig voorlezen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vanwege een langdurig terugvallen op een nooddienstregeling de reiziger geconfronteerd is met een sterk beperkt vervoersaanbod;

overwegende dat met het langdurig terugvallen op de nooddienstregeling gekozen is voor de makkelijkste weg en niet voor de Reiziger met hoofdletter R;

verzoekt de regering, in overleg met de NS en ProRail tot de afspraak te komen dat bij calamiteiten op het spoor niet te snel en onnodig lang naar de terugvaloptie van de nooddienstregeling wordt gegrepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Slob. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 288 (29984).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari