Bijdrage Esmé Wiegman aan het voortgezet algemeen overleg Zorgverzekeringswet.

08-02-2012 00:00 08-02-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink inzake het voortgezet algemeen overleg Zorgverzekeringswet.

Onderwerp:   VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 19/01)

Kamerstuk:   29 689

Datum:            8 februari 2012

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Na het algemeen overleg en de schriftelijk nagekomen antwoorden en naar aanleiding van de bijzondere procedure van vanmorgen over de dure geneesmiddelen en de weesgeneesmiddelen, kom ik met de volgende moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er knelpunten zitten in het nieuwe systeem van voorwaardelijke pakkettoelating voor dure geneesmiddelen en weesgeneesmiddelen;

overwegende dat er nu onduidelijkheden zijn over de aanspraak van dure geneesmiddelen en weesgeneesmiddelen in de nieuwe systematiek;

verzoekt de regering, geen pakketbeslissingen over dure geneesmiddelen en weesgeneesmiddelen te nemen zonder dat de criteria duidelijk zijn en de patiëntenverenigingen inspraak hebben gehad,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Dijkstra. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 372 (29689).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bijdrageregeling de noodzakelijke ondersteuning aan artsen biedt die ongedocumenteerde vreemdelingen zorg bieden;

overwegende dat niet in beeld is welke ongedocumenteerde vreemdelingen geen toegang krijgen tot zorg;

overwegende dat ongedocumenteerde vreemdelingen dit zelf niet aangegeven uit angst om opgepakt te worden;

van mening dat het CVZ te ver weg staat om de zorg aan ongedocumenteerden te monitoren;

verzoekt de regering, de verantwoordelijkheid voor het monitoren van de zorg aan ongedocumenteerde vreemdelingen bij de GGD'en te leggen en hun hiervoor de opdracht te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 373 (29689).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zorgverzekeraars een acceptatieplicht hebben;

overwegende dat dit betekent dat de informatie die zorgverzekeraars op hun websites zetten over hun polis ook toegankelijk moet zijn voor ouderen en mensen met een beperking;

van mening dat als websites niet goed toegankelijk zijn en informatie niet duidelijk is, de solidariteit van ons zorgstelsel in gevaar is;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met zorgverzekeraars over de toegankelijkheid van hun websites, zodat voor volgend jaar websites ook toegankelijk zijn voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Smilde. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 374 (29689).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari