Bijdrage Cynthia Ortega aan het algemeen overleg BES aangelegenheden met de minister van I & A.

06-02-2012 00:00 06-02-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn als lid van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties in een algemeen overleg met minister Leers voor Immigratie en Asiel.

Onderwerp:   BES aangelegenheden met de minister voor Immigratie en Asiel

Kamerstuk:   31 568

Datum:            6 februari 2012

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Voorzitter. Ik heet de minister welkom in onze commissie. Deze minister is best belangrijk, want hij moet ervoor zorg dragen dat er geen tsunami van immigratie gaat plaatsvinden op de eilanden. Ik zal een aantal zaken naar voren brengen waarvan ik heb gehoord dat die nog belemmerend werken.

Ik dank de minister voor zijn brief. Daarin staat dat er in 2011 sprake was van 5000 aanvragen voor een verblijfsvergunning, die ook afgehandeld zijn. Ik krijg graag een overzicht. Hoeveel zijn er gehonoreerd? Over wie gaat het? Hoeveel aanvragen voor toekenning van rechtswege zijn er toegekend? In het wetsvoorstel toelating en uitzetting BES zijn regels en toezicht opgenomen voor terugkeer van migranten in Caraïbisch Nederland. Klopt het dat bijvoorbeeld Statianen na een studie in Nederland niet zomaar kunnen terugkeren naar hun geboorteland? Ik krijg graag de toezegging van de minister dat hij dit zal uitzoeken.

Ik heb ook een vraag over het inkorten van de procedure voor mensen die worden aangesteld om op de eilanden te werken. Is dat mogelijk? Ik hoorde bijvoorbeeld dat het bij docenten zo lang duurde dat zij op een gegeven moment hebben gezegd dat ze niet meer wilden. Kan de minister kijken naar de mogelijkheden van inkorting van de procedure?

Bij toelating van rechtswege moeten mensen voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals een verklaring omtrent het gedrag en het beschikken over huisvesting en voldoende middelen. Ik lees echter ook dat bijvoorbeeld gepensioneerden of mensen in loondienst een verblijfsvergunning moeten hebben. Wat is dus het verschil tussen een toelating van rechtswege en het aanvragen van een verblijfsvergunning?

Hoeveel mensen zijn er in het laatste jaar uitgezet? Is er überhaupt sprake van illegaliteit op de eilanden? Mensen die er al heel lang wonen en werken, worden uitgezet. Hoe kunnen we daar beter mee omgaan? Bestuurders van de eilanden, onder andere de Bovenwindse Eilanden hebben gevraagd of er een mogelijkheid is voor een soort overgangsperiode voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning, omdat er wat problemen waren met inconsistentie in dossiers die zijn overgenomen van de Nederlandse Antillen. Daarom zou er sprake zijn van onrecht. Op welke manier kunnen wij daarmee omgaan?

Er zijn klachten over IND-personeel. Ik lees dat er sprake is van slechte bejegening. Ook zijn er klachten over toegenomen bureaucratie. Klopt dat? Hoe gaan we dat doen?

Tot slot het integratiebeleid. Gaan we daar ook iets aan doen op de eilanden?

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari