Bijdrage Cynthia Ortega aan het algemeen overleg BES aangelegenheden met de minister van ELI.

30-01-2012 00:00 30-01-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn als lid van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, met de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in een algemeen overleg met minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Onderwerp:   BES aangelegenheden met de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Kamerstuk:   33 000 - IV

Datum:            30 januari 2012

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Voorzitter. Vorig jaar november mocht ik aanwezig zijn op de jaarlijkse InterExpo, die erop is gericht om potentiële investeerders te stimuleren een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van onder andere Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Keer op keer wordt duidelijk wat de mogelijkheden en uitdagingen zijn voor economische groei en ontwikkeling. Dit gaat echter allemaal niet vanzelf. Door de schaalgrootte van de eilanden is het investeringsklimaat kwetsbaar. Klopt het dat door de hoge inflatie op de eilanden en de dreiging van de vastgoedbelasting investeerders terughoudend zijn om te investeren?

Er moet een balans zijn tussen economische groei en het behoud van de prachtige natuurgebieden op de eilanden. Staatssecretaris Bleker heeft toegezegd te willen onderzoeken of de natuurgebieden op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba kunnen worden uitgeroepen tot nationale parken. Heeft de minister in overleg met de eilandsbestuurders al een economische visie opgesteld voor de individuele eilanden? Vaak hoor ik dat de eilanden unieke economische mogelijkheden bieden voor Nederland in de regio, onder andere Latijns-Amerika. Zijn hiervoor al concrete plannen opgesteld? Op welke manier gaan de bevolkingen op de eilanden hiervan profiteren?

Verder is het belangrijk om ondernemerschap te stimuleren en startende ondernemers indien nodig te ondersteunen. Mijn fractie juicht het toe dat voor startende ondernemers de mogelijkheid van microfinanciering sinds kort openstaat. Ook het feit dat ondernemers begeleid en getraind worden, is een positieve ontwikkeling. Ook andere vormen van financiering, zoals Borgstelling MKB Kredieten, de Groeifaciliteit en de Garantie Ondernemingsfinanciering Curatieve Zorg, behoren tot de mogelijkheden. Hoe worden potentiële ondernemers op de hoogte gebracht van deze mogelijkheden? Wordt de Kamer ook ieder jaar op de hoogte gesteld van de benutting hiervan? Waarom is er niet voor gekozen om ook de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk open te stellen voor innoverende ondernemers op de eilanden? Is de minister bereid om deze mogelijkheid alsnog aan te bieden?

In dit kader verneem ik ook graag de visie van de minister op de duurzame energie op de eilanden. Het zijn prachtige eilanden om allerlei vormen van duurzame energie uit te proberen, vooral nu de minister in antwoord op Kamervragen stelt dat de betaalbaarheid van energie gewaarborgd kan worden door een deel van de elektriciteit duurzaam op te wekken. Op welke manier zullen de bevolking en de ondernemers worden gestimuleerd om te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen? Bestaat daarvoor niet een fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid, zoals de energie-investeringsaftrek?

Nu ik het toch heb over fiscale voordelen: het valt mijn fractie ook op dat er op de eilanden geen sprake is van de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de meewerkaftrek. Ook op deze eilanden zijn zzp’ers werkzaam. Heeft de minister al aandacht geschonken aan hun situatie?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari