Bijdrage Cynthia Ortega aan het algemeen overleg BES aangelegenheden met de minister van SZW.

30-01-2012 00:00 30-01-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn als lid van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een algemeen overleg met minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onderwerp:   BES aangelegenheden met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kamerstuk:   33 000 - IV

Datum:            30 januari 2012

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Voorzitter. Ik sluit mij helemaal aan bij wat de heer Van Bochove heeft gezegd over draagkrachtonderzoek. Wij worden inderdaad nu geconfronteerd met een aantal problemen die verband houden met dat onderzoek. Er is namelijk ook sprake van stille armoede. Tijdens de «meet and greet»-bijeenkomst hebben verschillende mensen mij gezegd dat er sprake is van stille armoede. Mensen zitten inderdaad zonder stromend water en elektriciteit. Ik heb recentelijk nog een interview gelezen met een ex-ambtenaar. Je vraagt je af: hoe is het mogelijk dat dit anno 2012 in Nederland voorkomt? Wij hebben het immers over Nederland. Er zijn mensen die zeggen dat zij de boer nu opgaan met allerlei voedselpakketten omdat in bepaalde wijken mensen gewoon niets te eten hebben. Ook worden kinderen nu vaker dan ooit zonder een lunchpakket naar school gestuurd. Is de minister het met mij eens dat er inderdaad sprake is van stille armoede? Hoe kunnen wij dit oppakken?

De minister schrijft in een reactie op een vraag die ik heb gesteld in mijn notitie dat er een mogelijkheid is in het Besluit onderstand BES om bijzondere bijstand toe te kennen. Ik hoor graag van de minister op welke manier dit kan. Ik weet namelijk dat het nu niet gebeurt. Mensen kunnen nergens terecht.

De minister zegt ook dat hij geen voorstander is van het verhogen van uitkeringen. Ik begrijp dat. Hij zoekt de oplossing in werk, werk, werk. Hij zegt ook dat hij daarvoor twee werkgelegenheidsprojecten heeft opgestart. Wat is de stand van zaken rond deze werkgelegenheidsprojecten? Hoeveel mensen hebben op deze manier al werk gevonden? Hoe hoog is de werkloosheid op de eilanden? Hoe groot is de jeugdwerkloosheid?

Zijn er mogelijkheden voor leerwerkplekken op dit moment, in samenwerking met Onderwijs? Dit is heel erg belangrijk. De koopkracht is meegenomen in interdepartementaal onderzoek. De uitkeringen zijn gerelateerd aan de inflatiecijfers, maar er is nog steeds geen zicht op allerlei vormen van sociale zekerheid, zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een Wajong, en een WW. De minister gaat daar in de toekomst naar kijken, maar wanneer dan? Wij hebben namelijk wel aangegeven dat er sprake moet zijn van een in Nederland geaccepteerd voorzieningenniveau. Dan nog iets over de AOV en de pensioenen. Er is nog niet echt sprake van een verbetering. De maatregelen die inmiddels zijn genomen, zijn alleen maar gebaseerd op die 31 dollar. Ik wijs met name op een heel specifiek probleem dat naar voren kwam tijdens een meet and greet. Het betreft de AOV. Er is sprake van fictieve opbouwjaren in Nederland. Iemand is in 1937 geboren. De AOV is daarna ingevoerd. Deze persoon heeft vervolgens een aantal jaren meegekregen. Hij is verhuisd naar Bonaire, maar nu raakt hij de fictieve jaren kwijt, dus krijgt hij minder AOV. Deze persoon is inmiddels boven de 70. Hoe staat het daarmee? Is er een oplossing mogelijk?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari