Bijdrage Cynthia Ortega aan algemeen overleg BES aangelegenheden met de staatssecretaris van FIN.

30-01-2012 00:00 30-01-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn als lid van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, met de vaste commissie voor Financiën in een algemeen overleg met staatssecretaris Weekers van Financiën.

Onderwerp:   BES aangelegenheden met de staatssecretaris van Financiën

Kamerstuk:   33 000 - IV

Datum:            30 januari 2012

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Voorzitter. Ook ik spreek mijn waardering uit voor deze staatssecretaris, die inderdaad heel voortvarend bezig is. Hij is gekomen met verbetermaatregelen, gebaseerd op quick winst. Hij heeft gezorgd voor een inflatiecorrectie per eiland. Wij zouden namelijk eerst uitgaan van een gemiddelde. Het is allemaal goed, maar we zijn er nog niet.

Ik leg de staatssecretaris graag nog een aantal zaken voor waarover ik ook zijn mening wil weten. Allereerst de werkgeversbijdrage en de vlaktaks. Die kent geen plafond. Waarom niet? Is dit wel het geval in Nederland? Voor de startende ondernemers en zzp’ers bestaat in Nederland een aantal fiscale voordelen, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en meewerkaftrek. Is de staatssecretaris van plan om daarmee iets te doen om het zelfstandigondernemerschap te stimuleren? Hetzelfde geldt voor de opwekking van duurzame energie in particuliere huishoudens. Beziet de staatssecretaris ook de mogelijkheden voor bijvoorbeeld een energie-investeringsaftrek?

De keuze voor de importbelasting blijkt toch een ongelukkige keuze te zijn. Daarover heb ik in het algemeen overleg van 14 september gesproken. Bij de behandeling van het fiscaal stelsel heeft toenmalig staatssecretaris De Jager mij toegezegd dat er twee jaar na de inwerkingtreding van de wet een tussenevaluatie zou komen.

Op het punt van de AOV zijn inderdaad maatregelen genomen, maar het is nog steeds niet genoeg. De mensen zijn er netto maar 31 dollar op vooruitgegaan. Overweegt de staatssecretaris om de ouderenkorting te verhogen?

Ik krijg ook graag een reactie van de staatssecretaris op de brief van Saba over mogelijke oplossingen voor de problemen met de dubbele belasting. Ten slotte. Wij hebben de bilaterale belastingregeling voor het Koninkrijk tussen Nederland en Curaçao, maar hoe zit het met het voorkomen van dubbele belastingheffing in verband met de BES-eilanden?

Voor meer informatie zie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari