Inbreng Cynthia Ortega inzake Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs.

27-02-2012 00:00 27-02-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie.

Onderwerp:   Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie

Kamerstuk:   33 146

Datum:            27 februari 2012

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen welk deel van het vavo-budget op dit moment gemiddeld aan overhead en management wordt besteed.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de regering een herbezinning van de positie van vavo-onderwijs binnen ROC-instellingen nodig acht. Waarom vindt de regering dat vavo-onderwijs het beste binnen ROC’s kan plaatsvinden? Op welke manier past het cognitief gerichte vavo-onderwijs bij het MBO, waar competentiegericht werken en examineren centraal staat? Genoemde leden vragen in hoeverre financiële stromen naar MBO-onderwijs en vavo-onderwijs goed te scheiden zijn. Op welke manier wordt voorkomen dat geld dat bedoeld is voor MBO-leerlingen bij vavo-onderwijs terecht komt?

De leden van de fractie van de ChristenUnie wijzen op bezuinigingen in het educatiebudget van de afgelopen jaren en vragen in hoeverre dit zijn weerslag heeft op MBO-onderwijs, aangezien binnen ROC’s beide vormen van onderwijs worden gegeven.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari