Bijdrage Cynthia Ortega aan het algemeen overleg Ketenbepaling in de flexwet.

09-02-2012 00:00 09-02-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een algemeen overleg met minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Onderwerp:   Ketenbepaling in de flexwet

Kamerstuk:   32 637

Datum:            9 februari 2012

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Voorzitter. De ChristenUnie is heel erg kritisch over deze ketenbepaling, onder meer omdat wij hebben meegedacht over bijvoorbeeld het verlengen van tijdelijke contracten voor jongeren, wat niets heeft opgeleverd. Vervolgens hebben we meegewerkt aan de uitvoeringsinstructie van het UWV. Dat heeft ook niet zo veel opgeleverd. Mijn fractie heeft dus echt bedenkingen tegen deze ketenbepaling.

Natuurlijk is investeren in scholing en training heel erg belangrijk. Het wordt aantrekkelijk gemaakt door een langere terugverdientijd. Op zichzelf is dat best goed. Voor een groep die anders meerdere tijdelijke contracten krijgt, zou dat een vooruitgang zijn. Maar gaat dat zo uitpakken? Hoe weet de minister dat zo zeker? Hoe lang wordt een langdurig tijdelijk contract precies?

Er is een groot risico op een omgekeerd effect: mensen die een vast contract zouden krijgen, krijgen een tijdelijk contract. Dat leidt tot meer onzekerheid voor werknemers. Het wordt dan minder aantrekkelijk voor werkgevers om in deze mensen te investeren. De mensen met een tijdelijk contract krijgen dan weer een nieuw tijdelijk contract, en blijven dus langer in de tijdelijke contracten hangen. Kan de minister garanderen dat dit niet gebeurt?

Het kabinet komt iedere keer met losse maatregelen die het ontslagrecht raken. Het is beter om over te gaan op een open, brede discussie. Kom met meer dan alleen eenzijdige voorstellen om de arbeidsmarkt steeds een beetje te flexibiliseren. Visie en maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen op de arbeidsmarkt. Erkent de minister deze noodzaak? Hoe gaat de minister, maar ook wij, ervoor zorg dragen dat de verschillen tussen outsiders en insiders kleiner worden? Onderzoek bijvoorbeeld de herziening van de flexwet.

We moeten niet alleen met de arbeidsmarkt rekening houden, maar bijvoorbeeld ook met jongeren en andere mensen die een hypotheek willen afsluiten. Voor het afsluiten van een hypotheek hebben ze een vast contract nodig. Door alle wijzigingen in de studiefinanciering et cetera bouwen jongeren al heel vroeg schulden op. Willen ze kunnen aflossen, dan moeten ze wel garantie hebben op vast werk. De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft dus gevolgen, ook voor de mogelijkheden die mensen in de samenleving hebben. Hoe gaat de minister hier rekening mee houden? Mijn fractie zegt heel duidelijk: op het moment dat we de arbeidsmarkt flexibiliseren, moeten we ook andere zaken flexibiliseren. Bij bijvoorbeeld het goedkeuren van een hypotheekaanvraag, moet er niet meer worden uitgegaan van een vast contract, maar moet het ook mogelijk zijn om een tijdelijk contract te hebben.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari