Bijdrage Cynthia Ortega aan plenair debat verslag AO BES-aangelegenheden met de minister van BZK.

29-02-2012 00:00 29-02-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn aan een plenair debat met minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bijdrage wordt gedeeld door meerdere partijen en wordt verwoord door het lid Bosman (VVD).

Onderwerp:   Het verslag van een algemeen overleg over BES-aangelegenheden met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kamerstuk:   33 000 - IV

Datum:            29 februari 2012

De heer Bosman (VVD):

Voorzitter. De motie die ik ga indienen is het resultaat van het IPKO, het Interparlementair Koninkrijksoverleg. We hebben de motie samen met de drie andere landen, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, geschreven om te komen tot een bepaalde gezamenlijkheid.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat na de wijziging van de staatkundige verhoudingen op 10-10-2010 er sprake is van vier autonome landen binnen het Koninkrijk;

constaterende dat door deze verandering verkeer tussen deze landen binnen de Caraïbische regio in veel gevallen wordt aangemerkt als "grensoverschrijdend economisch verkeer" met alle daarbij behorende belastingen en belemmeringen voor personen en goederen;

overwegende dat de landen van het Koninkrijk in het Caraïbisch gebied van oudsher veel handel met elkaar dreven en dat mensen vrijelijk door het Caraïbisch deel van het Koninkrijk konden bewegen;

verzoekt de regering, in overleg met de verschillende landen te onderzoeken hoe de belemmeringen voor personen en goederen binnen het Caraïbisch deel van het Koninkrijk kunnen worden opgeheven, waarbij de volgende onderwerpen in ieder geval aan de orde moeten komen:

- het voorkomen van dubbele invoerheffingen bij de doorvoer van goederen;

- de voor- en nadelen van een douane-unie die mogelijk op termijn in werking zou kunnen treden;

- harmonisatie van de luchthavenbelasting voor vluchten tussen de eilanden die deel uitmaken van het Caraïbisch deel van het Koninkrijk;

- versnelde afhandeling op de diverse luchthavens voor paspoorthouders met een paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden;

- de mogelijkheid voor ingezetenen van de eilanden die tot het Caraïbisch deel van het Koninkrijk behoren om met een identiteitskaart te reizen tussen deze eilanden en/of een versnelde afhandeling van deze ingezetenen op de diverse luchthavens, dan wel een mogelijkheid van "pre-clearance";

- onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een ferryverbinding voor vervoer van personen en goederen tussen Aruba, Curaçao en Bonaire, waarbij ook de aanvoer van toeristen en goederen vanuit de buurlanden uit Zuid-Amerika in overweging wordt genomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Bosman, Van Bochove, Hachchi, Ortega-Martijn, Van Gent, Van Dam en Van Raak.

Zij krijgt nr. 62 (33000-IV).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari