Bijdrage Esmé Wiegman aan het voortgezet algemeen overleg PAS/Natura 2000.

donderdag 08 maart 2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink  aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Onderwerp:   VAO PAS/Natura 2000 (AO d.d. 24/01)

Kamerstuk:   32 670

Datum:            8 maart 2012

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. De discussie over de Programmatische Aanpak Stikstof en Natura 2000 hebben wij uitgesmeerd over enkele maanden, maar onze grootste zorg betreft nog steeds de combinatie van zo miniem mogelijke maatregelen en een zo groot mogelijke beperking van de omvang van ehs-gebieden. Dat klinkt logisch, maar is het niet. Juist robuustere gebieden vergen minder maatregelen en kosten. Dit zal gevolgen hebben voor de generieke maatregelen die in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof moeten worden genomen. Aanstaande dinsdag wil ik de aangehouden motie in stemming brengen waarin de regering wordt verzocht om een toetsingskader voor de PAS dat werkbaar is voor de individuele boer en om duidelijke afspraken over de inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid van de boeren aan de generieke maatregelen (30825, nr. 161). Daarmee wil ik voorkomen dat de rekening voor het bezuinigen op natuur stilzwijgend op het bordje van de boeren wordt gelegd. Ik ben erg blij dat de staatssecretaris op 16 februari 2012 een positief oordeel over die motie heeft gegeven.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari