Inbreng Cynthia Ortega-Martijn: Stand van zaken dyslexie en dyscalcullie

14-03-2012 00:00 14-03-2012 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: Stand van zaken dyslexie en dyscalcullie.

Onderwerp:   Stand van zaken dyslexie en dyscalcullie

Kamerstuk:   32 463

Datum:            14 maart 2012

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de stand van zaken op het gebied van dyslexie en dyscalculie.

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben enkele vragen over de uitvoering van de motie Schouten/Biskop (32 463, nr. 10). In de motie wordt gevraagd om het artikel uit het Examenbesluit onder de aandacht te brengen van scholen, op welke manier is dit gebeurd? Worden scholen ook in bredere zin geïnformeerd over betere doorstroom van bètatalent met dyslexie, inclusief de gevraagde informatie uit de motie?

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben enkele vragen over de uitvoering van de motie Schouten/Ortega-Martijn (32 463, nr. 11), waarin wordt gevraagd om gerichte afspraken met de VO-raad over gewenste en noodzakelijke ondersteuning van scholen voor leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie en om ongewenste afstroom naar lagere onderwijstypen te voorkomen. Op welke manier wordt de ondersteuning vormgegeven en hoe wordt dit gemonitord? Krijgt de inspectie hierin een rol zo vragen deze leden. Daarnaast is de minister bereid ook ouderorganisaties bij dit proces te betrekken, zoals Balans en Woortblind?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe de minister het anticiperend gedrag van scholen op de verzwaarde exameneisen beziet, in het bijzonder om een te negatief slaag/zakpercentage van de school te voorkomen. Schiet de minister hiermee haar doel niet voorbij met het hoger leggen van de lat?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoog groot de regering de mogelijkheid acht dat de strengere exameneisen, zonder enige vorm van compensatie c.q. dispensatie zullen leiden tot het niet kunnen behalen van een diploma. In dit kader vragen de leden hoe er met de groep leerlingen met dyslexie en dyscalculie omgegaan moet worden. Zullen zij ook als aparte groep meegenomen worden in het aangekondigde vervolgonderzoek zo vragen deze leden. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat zij ondanks de verscherpte exameneisen toch hun diploma kunnen halen, zo vragen deze leden.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen wanneer er meer duidelijkheid komt over de compenserende maatregelen bij dyslexie en dyscalculie. Ziet het kabinet mogelijkheden daar waar extra hulpmiddelen noodzakelijk zijn en deze onvoldoende gefinancierd kunnen worden vanuit het schoolbudget, dit minder vrijblijvend onder te brengen in het zorgverzekeringsstelsel waardoor het voor ouders ook betaalbaar is, zo vragen deze leden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari