Bijdrage Esmé Wiegman aan het voortgezet algemeen overleg Rapport "Beperkt weerbaar'

15-03-2012 00:00 15-03-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Onderwerp:   VAO Rapport “Beperkt weerbaar” (AO d.d. 8/02)

Kamerstuk:   24 170

Datum:            15 maart 2012

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Het rapport Beperkt weerbaar heeft ons gedwongen stil te staan bij het grote aantal mensen met een verstandelijke beperking dat slachtoffer is van seksueel geweld. Het Verbetertraject Preventie Seksueel Misbruik is een onderdeel van het programma Zorg voor Beter. Een flink aantal instellingen heeft zich daarbij aangesloten. Het zou goed zijn als het een vervolg zou krijgen, nu Zorg voor Beter eind 2011 is afgesloten. Instellingen die om welke reden dan ook het verbetertraject nog niet hebben doorlopen, moeten de kans krijgen om dit op enige manier alsnog te doen.

Ik dien daarom de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mensen met een beperking kwetsbaar zijn als het gaat om seksueel misbruik en dat de instellingen waarin zij verblijven een grote verantwoordelijkheid hebben in het voorkomen en signaleren hiervan;

overwegende dat het verbetertraject "Preventie seksueel misbruik", een onderdeel van het ZonMw-programma "Zorg voor Beter" dat instellingen helpt om preventie van seksueel misbruik in ieder zorg- en behandelplan te laten terugkomen, dit jaar afloopt;

constaterende dat het project "Preventie seksueel misbruik" breed wordt gedragen;

verzoekt de regering, het preventieproject voor het voorkomen van seksueel misbruik in instellingen voor mensen met een beperking een vervolg te geven door opgedane kennis en methoden van het project "Preventie seksueel misbruik" voort te zetten, zodat het bereik en het effect kunnen worden vergroot,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Arib en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 134 (24170).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari